כניסה

​גישת Cog-Fun

להיות מוכן בבוקר בזמן; להגיב בצורה מבוקרת במצבים חברתיים; להתארגן ללמידה יעילה בתקופת מבחנים; להתחיל ולהתמיד במשימה; לא לאבד ציוד; לזכור מה לקחת כשיוצאים מהבית; להגיע מוכן לפגישת עבודה; ניהול זמן ומשימות, ועוד משימות יומיומיות בסביבת הבית, בית הספר והעבודה,  כל אלה עמדו במוקד פיתוח שיטת התערבות בריפוי בעיסוק- המיועדת לילדים, מתבגרים ומבוגרים עם הפרעת קשב, גישת Cog-Fun. 
Cog-Fun  הוא טיפול קוגניטיבי תפקודי (Cognitive Functional Intervention) בילדים, מתבגרים ומבוגרים עם הפרעת קשב וריכוז (ADHD). טיפול זה פונה לחסמים הקוגניטיביים,  הרגשיים והסביבתיים כפי שבאים לידי ביטוי בהקשר של תפקודי יומיום. 

אודות גישת ה Cog-Fun

טיפול Cog-Fun, הינו גישת טיפול ייחודית, ממוקדת עיסוק, ממוקדת לקוח ומשפחה ומונחית תיאוריה. הגישה פותחה במטרה לתת מענה להיבטים הקוגניטיביים ובפרט לקשיים בתפקודים ניהוליים, ולקשיים התפקודיים של ילדים עם ADHD ובני משפחותיהם.  גישה זו פותחה על בסיס ההבנה כי הקשיים מהם סובלים ילדים עם ADHD ומשפחותיהם הינם רב מימדים, המערבים גורמים ביופסיכוסוציאלים בילד וסביבתו, אשר משפיעים על תפקודי היום יום במגוון תחומי עיסוק. בשל מורכבות אבחנה זו והשלכותיה הנרחבות על תפקוד והשתתפות, יש להתייחס בטיפול למגוון הגורמים הביולוגיים, הפסיכולוגיים והסוציאליים של ההפרעה. גישה זו תואמת למודל לסיווג תפקוד ומוגבלות של ארגון הבריאות העולמי ה- (International Classification of Functioning Disability and Health (ICF אשר פונה להשלכות הנרחבות של מצבי בריאות, ומתייחס למדדים של השתתפות ואיכות חיים כמדדי תוצאה משמעותיים לקידום בריאות ורווחה.
הערוצים ליצירת השיפור בתפקוד ואיכות החיים הנם דרך הקשר הטיפולי עם הילד והוריו, דרך למידה מטהקוגניטיבית, דרך למידה התנהגותית והתאמות סביבה.
עד כה נערך מחקר נרחב  אודות יישום ההתערבות בקרב ילדים בגילאי  5 – 10 שנים. יישום ההתערבות בגילאים מבוגרים יותר מצוי בשלבי מחקר שונים ונערך במעבדה לשיקום נוירוקוגניטיבי בבית הספר לריפוי בעיסוק בירושלים.

מטרות הגישה

  1. לקדם את איכות החיים של המתמודד ומשפחתו
  2. לשפר השתתפות בעיסוקים שונים ביומיום
  3. להקנות אסטרטגיות ניהוליות לאדם ומשפחתו כדי להתמודד עם אתגרים אופייניים  להפרעת קשב.
  4. לקדם  מודעות להפרעת הקשב על ידי הקניית ידע ולמידה מהתנסויות מבוקרות.
  5. לספק חוויות הצלחה ומסוגלות בפעילויות יום-יומיות
  6. להכשיר ולהעצים הורים כמתווכים בתהליכים הטיפוליים

מסגרת ההתערבות

טיפול בילדים
טיפול במתבגרים
טיפול במבוגרים
טיפול במבוגרים מרחוק (CogFun Remote Group) במבוגרים

מי מועמד לטיפול Cog-Fun?

  • ילד, מתבגר או מבוגר המאובחן עם ADHD
  • כישורי שפה תקינים
  • מתמודד ומשפחה הרוצים ומסוגלים להתגייס לתהליך הטיפולי

מי רשאי לטפל ב- Cog-Fun?

מרפאות בעיסוק שעברו הכשרה וקיבלו תעודת מורשה טיפול בגישת Cog-Fun מבית הספר לריפוי בעיסוק של האוניברסיטה העברית בירושלים.
×