כניסה

​אסיסטנטים, עוזרי הוראה ומתרגלים

שם

תפקיד

טלפון

מספר חדר

דוא"ל

הרשקוביץ גרנות עינת

Einat.granot-hers@mail.huji.ac.il

חדש רעות

Reut.hadash@mail.huji.ac.il

לורנס גבריאלה

02-6778787

56

מוזס נדב

סטיבה שיר

עבדל רחמן נורה

nuraa@ekmd.huji.ac.il

עין מור אליענה

ELA@hadassah.org.il

צוקרמן מיכאל

רייס חן

Annie.reiss@mail.huji.ac.il

 

×