כניסה

סגל הוראה ומחקר ​

​​

ד"ר רונית זינרייך – יועצת אקדמית

ד"ר מלווני מורין – התוכנית הבינלאומית

ויסאם אבו אחמד – סטטיסטיקאי

ד"ר יעל שגיא – תוכנית המדדים

ד"ר מיכל קריגר – תוכנית המדדים

×