כניסה

תואר דוקטור לפילוסופיה (PhD)​

​עיקרי התוכנית

ביה"ס לבריאות הציבור מציע מסלול לימודי מחקר לתואר שלישי PhD בנושאי בריאות הציבור.
ספרים פתוחים

מטרת התוכנית

מטרת התוכנית לתואר PhD בבריאות הציבור היא להכשיר חוקרים עצמאיים בעלי יכולת אנליטית לביצוע מחקר באופן עצמאי.

תנאי קבלה

על המועמד להיות בעל תואר מוסמך עם תיזה בציון 85 ומעלה וכן ציון סופי למוסמך גם הוא בציון 85 ומעלה.
ההרשמה מתנהלת דרך הרשות לתלמידי מחקר באוניברסיטה העברית. ניתן להוריד טופסי הרשמה באתר רשות לתלמידי מחקר​.
בטרם הרשמתו על המועמד למצוא נושא ומנחה מבית הספר לבריאות הציבור.
הרשות לתלמיד מחקר תשלח את החומר של המועמד לוועדת הדוקטורט התחומית בביה"ס לבריאות הציבור והיא זו שתקבע אם המועמד/ת מתאים לתואר שלישי במסגרת בית הספר.
כל מועמד שאינו בעל תואר מוסמך בבריאות הציבור, אם יתקבל, יתקבל כמתמחה למחקר. יהיה עליו ללמוד קורסי השלמה בהיקף של 14 נ.ז. שיקבעו על ידי ועדת הדוקטורט התחומית של ביה"ס ועליו לקבל ציון ממוצע 85 בקורסים אלה ולא פחות מ-80.
בשלב א' של לימודיו יהיה על התלמיד ללמוד קורסים בהיקף של 12 נ.ז. הדרושות לצורך עבודת המחקר שלו.
ועדת הקבלה מתכנסת כחודשיים – שלושה לפני פתיחת הסמסטר. על המועד הקרוב להגשת מועמדות, נא לבדוק באתר הרשות לתלמידי מחקר​.

יצירת קשר

לשאלות נוספות, ניתן לפנות לגב' אורה קרטמן הרשות לתלמידי מחקר oraka@savion.huji.ac.il
או למזכירות בית הספר לבריאות הציבור 02-6757282​  shellyab@savion.huji.ac.il​ 

דוקטורנטים פעילים ותחומי המחקר שלהם

רשימת מנחים ונושאים

×