כניסה

מסלול משולב לתואר ברפואה ובבריאות הציבור (MD-MPH)​

​עיקרי התוכנית

יותר ויותר רופאים בארץ ובעולם חשופים לסוגיות בבריאות הציבור. החברה דורשת מהרופאים כיום בקיאות במידע רב ומתבקשת מהם הערכה ביקורתית של המידע, חשיבה מדעית המבוססת על ראיות כמו גם קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות ובמגבלות כלכליות. האתגרים החדשים דורשים כלים מתחומי האפידמיולוגיה, הביוסטטיסטיקה, הכלכלה, המנהל, המשפט ומדעי חברה אחרים. לאור דרישה זו, הוקמו בעולם המערבי מסלולי למידה משולבים לתואר ברפואה ומוסמך בבריאות הציבור - MD-MPH.
PH_MD-PHD.jpg

קהל היעד ותנאי קבלה

רשאי להירשם כל סטודנט לרפואה בעל תואר ראשון עם ממוצע ציון בוגר של 80 ומעלה.
הקבלה ע"י ועדת הקבלה.
כיוון שהתוכנית מרוכזת לשנה אחת, תלמיד בתכנית המשולבת נדרש לקחת שנת חופש מלימודי ה- MD ובשנה זו יילמד לקראת תואר ה- MPH.
יועץ לתלמידי MD-MPH - ד"ר יעל בר-זאב - Yael.Bar-Zeev@mail.huji.ac.il

מטרת הלימודים

להקנות ידע ומיומנות בשיטות מחקר ונושאי בריאות הציבור לסטודנטים לרפואה במסלול גמיש לקראת תואר משולב MD-MPH.

אודות המסלול

מסלול למידה משולב לתואר ברפואה ומוסמך בבריאות הציבור עבור סטודנטים לרפואה. המסלול מותאם במיוחד לתלמידי רפואה כך שהם נדרשים לפחות נקודות זכות מתואר MPH רגיל. יש אפשרות ללמוד לתואר מוסמך בבריאות הציבור (ללא ממגמה) או לבחור במגמת מנהל וכלכלת בריאות. ניתן ללמוד את הקורסים בשנת לימודים אחת מרוכזת. קיימת דרישה לתזה שיכולה לשמש כמחליפה לעבודת ה-MD.
תוכנית כזו של מסלול מקוצר של שנה אחת עבור סטודנטים לרפואה קיימת בבתי ספר לבריאות הציבור מובילים בחו"ל כמו למשל ב- Harvard וב- Johns Hopkins ומסלול זה הוא אף המסלול הנפוץ במקומות אלו. מסלול של שנה דורש לימוד נמרץ והלימודים יכולים להיות במשך 3-5 ימים בשבוע.

תוכנית הלימודים

במסגרת לימודי ה-​MD-MPH התלמידים מחויבים ללמוד קורסים בהיקף של 30 נקודות זכות, מהן 22 נ"ז – קורסי חובה ו- 8 נ"ז קורסי בחירה. בנוסף, התלמידים מחויבים בכתיבת עבודת גמר (תזה) לתואר מוסמך. עבודת גמר זו יכולה לשמש גם כעבודת גמר לתואר MD.
בתוכנית זו יש מסלול מחקרי בלבד. על מנת להמשיך בלימודים בסמסטר ב' על התלמיד לקבל ציון של 80 לפחות בקורסים 98430+98405 וכן ציון ממוצע של 80 לפחות בכל הקורסים של סמסטר א'.
כל תלמיד יכול להחליט אם ילמד לתואר מוסמך בבריאות הציבור כללי או ייבחר ללמוד במגמה – יש בביה"ס 3 מגמות והתמחות אחת. ניתן לבחור בכ"א מהן. המגמה המומלצת (ומוכרת ע"י הר"י) -  מנהל וכלכלת בריאות אך סטודנט יכול לבחור גם במגמה/התמחות אחרת.
לכל מי שבוחר במגמה או התמחות – לא יהיו קורסי בחירה אלא יהיה חייב לבחור בקורסי החובה של המגמה – התמחות ושל MPH רגיל (בהתאם להנחיית היועצת).
הבוחרים ללמוד לתואר כללי (ללא מגמה) רשאים לבחור כל קורס ממגוון הקורסים הניתנים בבית הספר בהתאם לתחום העניין והמחקר.
במסגרת לימודי הבחירה התלמידים שבחרו במגמת מנהל וכלכלת בריאות חייבים ללמוד שני קורסי חובה למגמה וקורס מתודולוגי נוסף. הבוחרים ללמוד לתואר כללי (ללא מגמה) רשאים לבחור כל קורס ממגוון הקורסים הניתנים בבית הספר בהתאם לתחום העניין והמחקר.
כל תלמיד חייב להשתתף ב- 3 ימי השלמה קצרים אשר יתקיימו בשמך 3 ימים מלאים במהלך השבועיים שלפני תחילת שנת הלימודים.

קורסים

א. קורסי חובה (סה"כ 22 נ"ז)
98471
מבוא לבריאות הציבור
0 נ"ז
98405
פענוח נתונים אפידמיולוגיים
2 נ"ז
98406
מבוא לארגון, תכנון והערכת שירותי בריאות
2 נ"ז
98409
מבוא לבריאות העובד והסביבה
2 נ"ז
98412
סמינריון בית הספר
0 נ"ז
98427
ששמו בתוכנת SPSS
0 נ"ז
98430
אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 1
3 נ"ז
98431
אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 2
2 נ"ז
98437
פגישות מחקר (או 95258 - בהחלטת מורי הקורס)
2 נ"ז
98440
הערכות כלכליות ברפואה
3 נ"ז
98448
רגרסיה לוגיסטית
2 נ"ז
98482
קידום בריאות
2 נ"ז
98806
כלכלת בריאות
2 נ"ז
ב. קורסי בחירה – תואר ללא מגמה (סה"כ 8 נ"ז)
הסטודנט רשאי לבחור בכל קורס מתקדם הניתן בביה"ס לבריאות הציבור באנגלית או בעברית מבין הקורסים של תוכניות ה- MPH הישראלית והבינלאומית.
קורס בחירה מומלץ לתלמידי מסלול MD-MPH:
98481
ניסויים קליניים
2 נ"ז
ג. אפשרות לבחירה מגמת מנהל וכלכלת בריאות
סטודנט המעוניין בבחירת מגמת מנהל וכלכלת בריאות, ילמד במקום 8 נ"ז בחירה את הקורסים הבאים:
98408
היבטים סוציולוגים של בריאות וחולי
2 נ"ז
98804
תכנון שרותי בריאות והערכתם
4 נ"ז
+
קורס מתודולוגי נוסף –
2 נ"ז
קורס מתודולוגי מומלץ - 98481 ניסויים קליניים.
לבוחרים במגמה/התמחות אחרת  - נא לפנות ליועצת לקביעת קורסי החובה למגמה.

דרישות לקבלת התואר MD-MPH

סיום בהצלחה של כל הקורסים בהיקף של 30 נ"ז ושל התזה שהיא שוות ערך ל- 12 נ"ז.
הציון הסופי למוסמך מורכב מ- 65% ממוצע ציוני הקורסים ו- 35% ציון על התזה.

מלגות ופרסים

לביה"ס מגוון של פרסי הצטיינות המוענקים לתלמידים מצטיינים בתחילת שנת הלימודים השנייה שלהם.

הרשמה

הנחיות לגבי הרשמה לאוניברסיטה ולתוכנית הלימודים בביה"ס לבריאות הציבור (הרשמה מקוונת) ניתן למצוא כאן.
לפרטים נוספים – דוא"ל: MPH_admin@savion.huji.ac.il

×