כניסה

​תואר מוסמך בניהול מערכות בריאות (MHA)​​​

​עיקרי התוכנית​

בשנים האחרונות עוברת מערכת הבריאות שינויים מרחיקי לכת. שינויים אלה מגבירים את הצורך בעדכון רציף של הידע המקצועי מצד אחד ומצד שני מחייבים הכשרת כ"א ניהולי מקצועי ואיכותי מן המעלה הראשונה. הציפייה של הציבור ושל ה"שחקנים" השונים במערכת הבריאות היא כי הספקת שירותי הבריאות תהיה ברמה הגבוהה ביותר האפשרית בתוך מגבלות שונות ובהן מגבלות התקציב הקשות, הרגולציה ועוד. כל אלה מצביעים על צורך במנהלים המשלבים ידע וניסיון בין-תחומי במקצועות הבריאות, הניהול והכלכלה. במקביל חל גם שינוי בתעשייה בתחום הביו-רפואי הן מבחינת גידול בהיקפי העשייה, בתכניה, ובתרגום של הרעיונות לטכנולוגיות שימושיות.
הייחודיות של תכנית זו היא בהיותה נסמכת על בית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה שהינו בעל מוניטין בינלאומי, על מיקומה בסמיכות למרכז הרפואי הדסה עין כרם ועל קרבתה למשרדי הממשלה.
התוכנית ניתנת ע"י בית הספר לבריאות הציבור של הפקולטה לרפואה בשיתוף עם בית הספר למנהל עסקים בהר הצופים.
MHA.jpg

קהל היעד

רופאים המעוניינים בהרחבת כישוריהם בתחום ניהול במערכת הבריאות, אנשי משרד הבריאות וקופות החולים, אחיות, בוגרי מדעי הרפואה ובוגרים ממדעי החברה,

מטרת הלימודים

להכשיר תלמידים לתפקידי ניהול, להקנות מיומנויות וכלים ניהוליים ולהעמקת ההבנה בניהול במערכת הבריאות למגוון רחב של תפקידים וביניהם תפקידי ניהול ברמות שונות במשרדי הממשלה הרגולטוריים העוסקים בנושאים אלה, בבתי חולים, בקהילה, בתעשייה.
מורי התכנית כוללים, מעבר למורי בתי הספר לבריאות הציבור ולמינהל עסקים, מומחים מהדסה בתחומים ייחודיים כגון מערכות מידע, אבטחת איכות ואחרים.

תנאי קבלה

רשאים להגיש מועמדות
  1. בעלי תואר "דוקטור" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה
  2. בעלי תואר "בוגר " בציון של 85 לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה
הקבלה ללימודים – ע"י ועדת קבלה. עדיפות לבעלי ניסיון מעשי בתחום.

מסלולים

התוכנית בעיקרה מיועדת לסטודנטים הלומדים במסלול עיוני (ללא עבודת גמר)
לסטודנטים מצטיינים המעוניינים במסלול מחקרי תבנה תכנית מיוחדת.

ראש התוכנית

מורי התוכנית הינם מורים מבתי הספר לבריאות הציבור ומנהל עסקים, וכן מרצים מומחים בתחומים ייחודיים.

מבנה

תוכנית הלימודים כוללת:
  1. קורס מבוא (ללא נ"ז) שיינתן במרוכז בשלושה ימים מלאים שיתקיימו במהלך השבועיים שלפני תחילת הלימודים
  2. קורסי חובה בהיקף של 38 נ"ז (26 נ"ז בביה"ס לבריאות הציבור ו – 12 נ"ז בביה"ס למנהל עסקים)
  3. קורסי בחירה בהיקף של 7-8 נ"ז (קורס אחד לפחות בכל ביה"ס)
סה"כ לתואר 45-46 נ"ז

משך הלימודים ומערכת השעות

הלימודים ימשכו שתי שנות לימוד (4 סמסטרים). בכל הסמסטרים יתקיים יום לימודים אחד ארוך בביה"ס לבריאות הציבור, קמפוס עין כרם. ובנוסף, על כל סטודנט ללמוד במהלך השנתיים 4 קורסי חובה ו- 1-2 קורסי בחירה בביה"ס למנהל עסקים, בקמפוס הר הצופים. לרוב הקורסים בקמפוס הר הצופים ניתנים בשעות אחה"צ-ערב. ביה"ס לבריאות הציבור אינו מתחייב על מועדי הקורסים שיינתנו במנהל עסקים ולא ניתן להבטיח שהם יינתנו במרוכז.

רשימת הקורסים

לימודי חובה בסיסיים ומתקדמים (38 נ"ז)
בביה"ס לבריאות הציבור (קמפוס עין כרם – 26 נ"ז)
98405
פענוח נתונים אפידמיולוגיים
3 נ"ז
98424
שיטות סטטיסטיות בבריה"צ
4 נ"ז
98430
אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 1
2 נ"ז
98440
הערכות כלכליות ברפואה
2 נ"ז
98445
שיטות כמותיות בארגון תכנון ובקרתשירותים רפואיים
2 נ"ז
98454
מערכות בריאות ורפורמות בארץ ובעולם
2 נ"ז
98457
מבוא לכלכלה
3 נ"ז
98471
מבוא לבריאות הציבור
0 נ"ז
98529
היבטים משפטטים בבריאות הציבור
2 נ"ז
98804
תכנון שירות בריאות והערכתם
4 נ"ז
98806
כלכלת בריאות
2 נ"ז
בביה"ס למינהל עסקים (קמפוס הר הצופים – 12 נ"ז)
55902
מבוא לחשבונאות
3 נ"ז
55904
מבוא למימון
3 נ"ז
55905
ניהול השיווק
3 נ"ז
55922
התנהגות ארגונית ומינהל משאבי אנוש
3 נ"ז

לימודי בחירה

סה"כ 7-8 נ"ז מתוכן קורס בחירה אחד לפחות מקורסי הבחירה המוצעים בביה"ס לבריאות הציבור וקורס בחירה אחד מהמוצעים בביה"ס למנהל עסקים. (המעוניין בקורס בחירה שאינו מופיע ברשימה מתבקש לקבל אישור מראש התוכנית או היועצת האקדמית)
קורסי בחירה מומלצים בבריאות הציבור:
98406
ארגון ומנהל: שרותי בריאות הציבור
2 נ"ז
98478
שיטות מחקר איכותניות בתחומי הבריאות ובריאות הציבור
2 נ"ז
98807
אתיקה בבריאות הציבור
2 נ"ז
95157
GIS and Public Health (באנגלית) – קורס מרוכז בחופשת הסמסטר
2 נ"ז
או כל קורס אחר הניתן בביה"ס לבריאות הציבור (בעברית או באנגלית)
קורסי בחירה מומלצים במנהל עסקים:
55814
יזמות חברתית וניהול מלכ"רים
2 נ"ז
55821
אסטרטגיה עסקית (תנאי קדם 4 קורסי החובה במינהל עסקים)
3 נ"ז
55889
טכנולוגיית אינטרנט מב"ע
3 נ"ז
55994
אסטרטגיה וניהול שיווק מתקדם (תנאי קדם ניהול השיווק)
3 נ"ז

דרישות לקבלת תואר MHA

סיום בהצלחה של כל הקורסים.
ציון הגמר יחושב בממוצע הציונים בקורסים לפי משקלם בנ"זים.

מלגות ופרסים

לביה"ס מגוון של פרסי הצטיינות המוענקים לתלמידים מצטיינים בתחילת שנת הלימודים השנייה שלהם.

הרשמה

הנחיות לגבי הרשמה לאוניברסיטה ולתוכנית הלימודים בביה"ס לבריאות הציבור (הרשמה מקוונת) ניתן למצוא כאן.
לפרטים נוספים – דוא"ל: MPH_admin@savion.huji.ac.il​​
×