כניסה

​תואר מוסמך באפידמיולוגיה קלינית (MSc)​

​עיקרי התוכנית​

בשנים האחרונות מתמודדים הרופאים ובעלי מקצועות אחרים בתחום הרפואה (health professionals) עם עומס מידע חסר תקדים. לרופאים הבאים מהמגזר הקליני יש רצון רב לבצע מחקר, אך למרות הידע הסובסטנטיבי בתחום התמחותם, אין ברשותם את הכלים המתודולוגים הנדרשים לתכנון והערכת מחקרים. בתחום האקדמי קיים לחץ לפרסם, ויש דרישה למערך מחקרי מובנה ותקף הן לצורך השגת מענקי מחקר תחרותיים והן למטרות פרסום בעיתונים מדעיים טובים. במהלך שנות ה- 90 גברה הדרישה לקבלת החלטות קליניות על בסיס עדויות מוצקות (“evidence based medicine") קרי ע"ס מחקרים שבוצעו במתודולוגיה תקפה. קיימת דרישה מצד החוקרים להכרת המתודולוגיות והכלים המדעיים לביצוע מחקר תקף.
ישנן תוכניות רבות באפידמיולוגיה קלינית באוניברסיטאות מובילות בחו"ל המכשירות חוקרים בתחום.
PH_MSc.jpg

קהל היעד

רופאים, ובעלי תואר ראשון או שני במקצועות הבריאות והרפואה (סיעוד, פיזיותרפיה, רוקחות) המעוניינים לפתח מיומנות בתכנון ובצוע של מחקרים קליניים, וכן בדיווח מדעי. תינתן עדיפות למועמדים בשלב מתקדם בהתמחות הקלינית או לאחר סיומה כך שיוכלו ליישם את הכלים המתודולוגים בתחום הספציפי להם.

מטרת הלימודים

להקנות ידע, ומיומנות ושיטות מחקר לבעלי מקצועות בריאות ( אשר מעוניינים בהמשך הכשרתם בתחום המחקר הקליני.

תנאי קבלה

רשאים להגיש מועמדות:
  1. בעלי תואר בוגר ומעלה עם ציון של 80 לפחות בלימודי ה"בוגר" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
  2. בעלי תואר MD - דר' ברפואה.
הקבלה ללימודים – ע"י ועדת הקבלה. עדיפות בקבלה תינתן לבעלי ניסיון קליני.

מסלול

בתוכנית זו חייב הסטודנט לבחור במסלול מחקרי ולכתוב עבודת מחקר (תזה) בתחום האפידמיולוגיה הקלינית (רצוי בתחום הקליני שבו עוסק הסטודנט) ולהשתתף בקורס פגישות המחקר שבו יציג את הצעת המחקר. מכיוון שמדובר במסלול מחקרי בלבד, על כל תלמיד לקבל ציון ממוצע של 80 לפחות בקורסים 98424 ו- 98430+98405 כתנאי להמשך לימודיו בתוכנית. בתום לימודיו יגיש הסטודנט את עבודת הגמר. מטרת עבודת הגמר היא לתת לסטודנט הזדמנות להתנסות בביצוע עבודת מחקר אשר תשלב בין התחום הקליני לבין הידע המתודולוגי הנרכש במסגרת זו.

ראש התוכנית

מבנה

תוכנית הלימודים כוללת:
  1. קורס מבוא (ללא נ"ז) שיינתן במרוכז בשלושה ימים מלאים שיתקיימו במהלך השבועיים שלפני תחילת הלימודים
  2. קורסי חובה בהיקף של 23 נ"ז
  3. קורסי בחירה בהיקף של 8 נ"ז
סה"כ לתואר 31 נ"ז

משך הלימודים ומערכת השעות

הלימודים ימשכו שתי שנות לימוד (4 סמסטרים). בכל הסמסטרים יתקיים יום לימודים אחד ארוך
רשימת הקורסים

קורסי חובה

(סה"כ 23 נ"ז):
98405
פענוח נתונים אפידמיולוגיים
3 נ"ז
98424
שיטות סטטיסטיות בבריה"צ
4 נ"ז
98430
אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 1
2 נ"ז
98431
אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 2
2 נ"ז
98437
פגישות מחקר
2 נ"ז
98448
רגרסיה לוגיסטית
2 נ"ז
98481
ניסויים קליניים
2 נ"ז
98478
סמינר באפידמיולוגיה קלינית
2 נ"ז
98806
כלכלת בריאות
2 נ"ז
וכן לפחות קורס נוסף אחד מהקורסים המתקדמים בסטטיסטיקה:
98435
שעורים ויחסים
2 נ"ז
98460
לוחות הישרדות
2 נ"ז
98449
נושאים מתקדמים בניתוח נתונים ברפואה ובריאות הציבור
2 נ"ז
קורסי בחירה הניתנים במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור (סה"כ 8 נ"ז):

קורסי בחירה מומלצים

95142
פרקים נבחרים באפידמיולוגיה
2 נ"ז
98440
הערכות כלכליות ברפואה
2 נ"ז
98443
אפידמיולוגיה של סרטן
2 נ"ז
בנוסף, רשאי הסטודנט לבחור בכל קורס מתקדם הניתן בביה"ס לבריאות הציבור או לבחור בקורסים מתאימים הניתנים במסגרת הפקולטה או במסגרות אחרות באוניברסיטה וזאת בתיאום עם ראש התוכנית או המרכזת האקדמית.

דרישות לקבלת התואר MSc

סיום בהצלחה של כל הקורסים בהיקף של 31 נ"ז ושל התזה שהיא שוות ערך ל- 12 נ"ז
הציון הסופי למוסמך מורכב מ- 65% ממוצע ציוני הקורסים ו- 35% ציון על התזה.

מלגות ופרסים

לביה"ס מגוון של פרסי הצטיינות המוענקים לתלמידים מצטיינים בתחילת שנת הלימודים השנייה שלהם.

הרשמה

הנחיות לגבי הרשמה לאוניברסיטה ולתוכנית הלימודים בביה"ס לבריאות הציבור (הרשמה מקוונת) ניתן כאן.
לפרטים נוספים – דוא"ל: MPH_admin@savion.huji.ac.il​​

×