כניסה

תואר מוסמך בבריאות הציבור (MPH)

בריאות הציבור הינו תחום רב-גוני המשלב נושאים והיבטים שונים הכוללים ביולוגיה וחברה, כלכלה, מדיניות ואתיקה, תורשה וסביבה, מרמת האוכלוסייה דרך הפרט ועד לרמת ה-DNA או מרמת ה-DNA דרך הפרט ועד לרמת האוכלוסייה והחברה.
הסטודנטים הלומדים לקראת תואר MPH הינם בעלי תואר בוגר במגוון תחומים כגון: מקצועות מתחום מדעי רפואה, מקצועות פארא-רפואיים, מדעי הטבע ועוד, כאשר הלימוד בכתה רב-תחומית מאתגר ומעשיר.
MPH.jpg

קהל היעד

הסטודנטים הלומדים לתואר MPH מגיעים ממגוון רחב של תחומי למוד קודמים - רפואה, רפואת שיניים, סיעוד, רוקחות מדעי הרפואה, ביולוגיה, תזונה, כלכלה, מדעי המדינה, סטטיסטיקה, סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ואף מתחומי מדעי הרוח.

מטרת הלימודים

מטרות תכנית המוסמך בבריאות הציבור הן לספק ידע ומיומנות בתורת בריאות הציבור והרפואה הקהילתית וביישומיה.
התכנית מיועדת לעובדים מקצועיים שכבר מועסקים בשטח זה או לאלה הרוצים להכשיר עצמם לעבוד בו בעתיד.
עיקרי ההכשרה אשר אנו מעניקים כוללים:
א. הקניית כלי מדידה בסיסיים בבריאות הציבור – אפידמיולוגיים, סטטיסטיים, התנהגותיים וכלכליים
ב. תכנון, ניהול והערכה של שירותי בריאות קהילתיים, אזוריים ולאומיים, ובקרת איכות של שירותים רפואיים
ג. אבחון מצב הבריאות בקהילה ותכניות בריאות קהילתיות
ד. הבנה מעמיקה של גורמים כלכליים וארגוניים המשפיעים על מבנה ותפקוד שירותי בריאות
ה. למידת הגורמים התורשתיים החברתיים והסביבתיים הקשורים למצב הבריאות באוכלוסייה
ו. למידה והבנה של תהליכי שינוי בהתנהגות בריאותית של הפרט והקהילה והיכולת להערכתם

תנאי קבלה

רשאים להגיש מועמדות - בעלי תואר בוגר בציון 80 לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
יש להציג פטור מאנגלית לפני תחילת הלימודים.
הקבלה ללימודים ע"י ועדת קבלה.

תכנית הלימודים

הלימודים לקראת התואר "מוסמך בבריאות הציבור" מתקיימים במשך יום אחד בשבוע (08:15-20:00) במשך שנתיים (4 סמסטרים).
כל תלמיד חייב להשתתף ב- 3 ימי השלמה קצרים אשר יתקיימו במשך 3 ימים מלאים במהלך השבועיים שלפני תחילת שנת הלימודים.

קורסי חובה – שנה א'

תלמיד מוסמך בבריאות הציבור חייב ללמוד בשנה"ל הראשונה קורסי יסוד בהיקף של 22-24 נקודות זכות (נ"ז). לימודים אלה משותפים לכל תלמידי התואר.
98405
פענוח נתונים אפידמיולוגיים
3 נ"ז
98406
ארגון ומינהל: שירותי בריאות הציבור
2 נ"ז
98408
היבטים סוציולוגיים של בריאות וחולי
2 נ"ז
98409
בריאות הסביבה והעובד
2 נ"ז
98424
שיטות סטטיסטיות בבריה"צ
4 נ"ז
98430
אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 1
2 נ"ז
98431
אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 2
2 נ"ז
98448
רגרסיה לוגיסטית – קורס חובה לבוחרים במסלול מחקרי ובחירה לבוחרים במסלול עיוני
2 נ"ז
98471
מבוא לבריאות הציבור
0 נ"ז
98482
קידום בריאות
3 נ"ז
98806
כלכלת בריאות
2 נ"ז
לקראת שנת הלימודים השנייה על כל סטודנט לבחור בין מסלול מחקרי (עם תזה) למסלול עיוני וכן לבחור במגמת/התמחות לימודים (אפידמיולוגיה וביו-סטטיסטיקה (מחקרי בלבד), קידום בריאות, מנהל וכלכלת בריאות וכן התמחות בבריאות וסביבה). שימו לב, תנאי סף לבחירה במסלול מחקרי: ציון ממוצע של 85 לפחות בכל קורסי שנה א'.
תלמיד במסלול מחקרי חייב ללמוד בשנה ב' את הקורס "פגישות מחקר" (2 נ"ז).
תלמיד במסלול עיוני חייב להשתתף בשנה ב' בסדנא אינטגרטיבית (2 נ"ז).
מטרת עבודת הגמר המחקרית (תזה) היא לספק לסטודנטים הזדמנות להתייחס לשטחי התעניינותם ולימודיהם באופן אינטגרטיבי ומעמיק. נושא עבודת הגמר יהיה בדרך כלל במסגרת לימודי המגמה או בנושא קרוב ללימודים אלה.
סטודנטים המתכוונים להמשיך לתואר PhD חייבים בעבודת גמר.

קורסי בחירה וקורסי מגמה

סך נקודות הזכות הנדרשות:
  1. במסלול המחקרי – קורסים בהיקף של 30-36 נ"ז (בהתאם למגמה/התמחות) וכן כתיבת תזה שוות ערך ל- 12 נ"ז. הציון הסופי למוסמך מורכב מ- 65% ממוצע ציוני הקורסים, ו- 35% ציון על התזה.
  2. במסלול העיוני - קורסים בהיקף של 42-44 נ"ז (בהתאם למגמה/התמחות). ציון המוסמך הינו ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים.
עיקר לימודי המגמה וקורסי הבחירה מרוכזים בשנת הלימודים השנייה והם כוללים לימודים בהיקף של 10 נ"ז לתלמידים במסלול המחקרי ו- 20 נ"ז לתלמידים במסלול העיוני, בשני המסלולים חייבים לבחור בלפחות 4 נ"ז מהקורסים המתודולוגיים.

מגמות והתמחות בבריאות הציבור

בתכנית המוסמך בבריאות הציבור אפשר לבחור במגמות/התמחות הבאות:
א. אפידמיולוגיה וביו-סטטיסטיקה – מסלול מחקרי בלבד
ב. קידום בריאות
ג. מינהל וכלכלת בריאות
ד. התמחות בבריאות וסביבה

א. התכנית במגמת אפידמיולוגיה וביו-סטטיסטיקה

במגמה זו קיים מסלול מחקרי (עם תזה) בלבד.
מטרת המגמה היא להקנות לסטודנטים את המושגים, הגישות והטכניקות הבסיסיות של האפידמיולוגיה התיאורית והיישומית.
במסגרת הלימודים במגמה חייב כל סטודנט לבחור ב- 4 נ"ז חובה למגמה ו-6 נ"ז מתוך הקורסים המומלצים למגמה.

ב. התכנית במגמת קידום בריאות

התכנית מיועדת לסטודנטים בעלי רקע במדעי החברה, ההתנהגות, החינוך, העבודה הסוציאלית, הסיעוד או חינוך לבריאות באופן שתאפשר השתלמות מתאימה לבעלי רקע שונה.
במסגרת הלימודים במגמה מחוייב כל סטודנט ב- 3 קורסי חובה למגמה בהיקף של 6 נ"ז וכן לבחור 4 נ"ז מבין הקורסים המתודולוגיים. סטודנט שבחר במסלול עיוני יבחר 8 נ"ז נוספים ממגוון קורסי הבחירה בביה"ס.

ג. התכנית במגמת מינהל וכלכלת בריאות

המגמה מיועדת לסטודנטים המכשירים עצמם לעבודה במינהל ובכלכלת בריאות על היבטיהם השונים תוך שימת דגש על כלים לניתוח מערכות וארגוני בריאות לקבלת החלטות ולהערכה.
במסגרת הלימודים במגמה כל סטודנט מחויב ב- 2 קורסי חובה למגמה (בהיקף של 6 נ"ז) וכן עליו לבחור 4 נ"ז מבין הקורסים המתודולוגיים. סטודנט שבחר במסלול עיוני יבחר 8 נ"ז נוספים מקורסי הבחירה (כאשר לפחות 6 נ"ז הם מתוך קורסי הבחירה המומלצים למגמה).

ד. התמחות בבריאות וסביבה

ההתמחות בבריאות וסביבה מיועדת לתת מענה לצורך ההולך וגובר במומחים ישראלים בבריאות וסביבה באקדמיה, במשרדי ממשלה, בארגונים ציבוריים ופרטיים ובחברות.
במסגרת ההתמחות מתקיימים שיתופי פעולה הדוקים עם בית הספר המתקדם ללימודי הסביבה ועם מרכז המצוינות למחקר בחקלאות, בריאות וסביבה המשותף לבית הספר ולפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית.
מטרת ההתמחות היא להכשיר אנשי מקצוע וחוקרים בבריאות הציבור לעיסוק במחקר וגיבוש מדיניות בבריאות הסביבה ובכלל זאת פיתוח היכולת לעבוד בצוותים משותפים עם חוקרים ומוחים ממדעי החיים, מדעי הטבע, מדעי החברה, חקלאות ומשפטים.
במסגרת הלימודים בהתמחות כל סטודנט מחויב ב- 3-4 קורסי חובה להתמחות בהיקף של 8-10 נ"ז. סטודנט הבוחר במסלול מחקרי ילמד גם את הקורסים רגרסיה לוגיסטית ופגישות מחקר; סטודנט שבחר במסלול העיוני יבחר קורס חובה אחד מבין שניים המוצעים להתמחות ו- 10 נ"ז נוספים ממגוון קורסי הבחירה בביה"ס לבריאות הציבור.

רשימת הקורסים - שנה ב'

מגמת אפידמיולוגיה

סטודנט המעוניין ללמוד קורס שאינו ברשימת המומלצים למגמה, יפנה לקבלת אישור מהיועצת האקדמית. סטודנטים ממגמות אחרות רשאים גם כן לקחת קורסים אלה כבחירה. סטודנטים במגמה זו חייבים לבחור את הקורסים המתודולוגיים מרשימה זו ולא מרשימת הקורסים המתודולוגיים המופיעה בהמשך.

קורסי חובה למגמה

98448
רגרסיה לוגיסטית
2 נ"ז
98481
ניסויים קליניים
2 נ"ז

קורסי בחירה

למגמה הפתוחים גם לתלמידים במגמות אחרות– יש לבחור 6 נ"ז מתוך הקורסים הבאים:
95142
פרקים נבחרים באפידמיולוגיה (באנגלית) (מותנה בקבלת 80 לפחות באפידמיולוגיה שנה א' ובאישור היועצת האקדמית)
2 נ"ז
98433
אפידמיולוגיה של סרטן
2 נ"ז
98435
שיטות סטטיסטיות לניתוח שיעורים ויחסים
2 נ"ז
98448
רגרסיה לוגיסטית 2 נ"ז
98449
נושאים מתקדמים בניתוח נתונים ברפואה ובריאות הציבור
2 נ"ז
98450
אפידמיולוגיה גנטית (אחת לשנתיים)
2 נ"ז
98460
ניתוח הישרדות (אחת לשנתיים)
2 נ"ז
98464
גנומיקה אישית
2 נ"ז
98479
אפידמיולוגיה קלינית
2 נ"ז
98486
אפידמיולוגיה של מחלות מדבקות
2 נ"ז
98805
הזדקנות: אפידמיולוגיה ושירותים (באנגלית)
2 נ"ז

מגמת מינהל וכלכלת בריאות

קורסי חובה למגמה

(בחירה למגמות אחרות)
98804
תכנון שירותי בריאות והערכתם
4 נ"ז
98440
הערכות כלכליות ברפואה
2 נ"ז

לימודי בחירה

המומלצים לסטודנטים במגמת מינהל וכלכלת בריאות - במסלול העיוני ופתוחים כקורס בחירה לכל הסטודנטים (על סטודנט ממגמת מנהל וכלכלת בריאות לבחור לפחות 6 נ"ז מתוך הרשימה הבאה וסה"כ 8 נ"ז של קורסי בחירה):
98529
היבטים משפטיים בבריאות הציבור
2 נ"ז
98454
רפורמות במערכת הבריאות
2 נ"ז
98475
יסודות השיווק למקצועות הרפואה
2 נ"ז
98476
מבוא למימון
2 נ"ז
98807
אתיקה בבריאות הציבור
2 נ"ז

מגמת קידום בריאות

קורסי חובה למגמה

(בחירה למגמות אחרות)
98484
התנהגות מקדמת בריאות
2 נ"ז
98487
בריאות הציבור בראי הסביבה הגלובלית המשתנה
2 נ"ז
98483
פיתוח קהילתי
2 נ"ז
סטודנט שבחר במסלול עיוני יילמד עוד 8 נ"ז מתוך מגוון קורסי הבחירה בביה"ס.

התמחות בבריאות וסביבה

קורסי חובה להתמחות

(קורסים אלו שייכים לביה"ס המתקדם ללימודי הסביבה)
89775
מבוא ללימודי הסביבה
4 נ"ז
49600
סדנא בין מקצועית לבעיות הסביבה
2 נ"ז
40422
גישות למדיניות סביבתית במרחב
2 נ"ז
95157
GIS and Public Health (באנגלית)
2 נ"ז
או
40942
מבוא לממ"ג GIS
2 נ"ז

קורסי חובה למסלול המחקרי

98448
רגרסיה לוגיסטית
2 נ"ז
98437
פגישות מחקר
2 נ"ז

חובת בחירה למסלול העיוני

אחד מבין שני הקורסים הבאים:
71148
מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה
2 נ"ז
או
49601
דיני סביבה
2 נ"ז
ובנוסף על כל סטודנט במסלול העיוני לבחור 10 נ"ז מתוך קורסי הבחירה של בית הספר לבריאות הציבור.

קורסי בחירה של ביה"ס לבריאות הציבור הפתוחים לכולם:

98415
בריאות האם והילד
2 נ"ז
95210
מבוא לתזונה (באנגלית)
2 נ"ז
95153
מבוא לדמוגרפיה (באנגלית)
2 נ"ז
ניתן לבחור קורסי בחירה מהתכנית הבינלאומית, בכפוף לאישור היועצת האקדמית.

רשימת הקורסים המתודולוגיים

(כל קורס 2 נ"ז, יש לבחור לפחות שני קורסים)
98435
ניתוח שיעורים ויחסים
95142
פרקים נבחרים באפידמיולוגיה (באנגלית), (בקורס זה רשאים להשתתף רק תלמידים שקבלו ציון 80 ומעלה באפידמיולוגיה - 98430, 98431)
98478
שיטות איכותניות
98460
ניתוח הישרדות
98448
רגרסיה לוגיסטית – ניתן בימי שלישי
98481
ניסויים קליניים
95153
דמוגרפיה (באנגלית) – ניתן בימי שני
98450
אפידמיולוגיה גנטית
98440
הערכות כלכליות ברפואה

דרישות לקבלה לתואר MPH

מסלול מחקרי: סיום בהצלחה של כל הקורסים ושל התזה (כולל מבחן הגנה על התזה).
ציון המוסמך מורכב מ- 65% ממוצע ציוני הקורסים, ו- 35% ציון על עבודת הגמר.
מסלול עיוני: סיום בהצלחה של כל הקורסים. ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים.
ציון המוסמך הינו ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים.

מלגות ופרסים

לביה"ס מגוון של פרסי הצטיינות המוענקים לתלמידים מצטיינים בתחילת שנת הלימודים השנייה שלהם.
לתלמידים מצטיינים בהתמחות בריאות וסביבה יש אפשרות לזכות במלגות ייעודיות להתמחות.

הרשמה

הנחיות לגבי הרשמה לאוניברסיטה ולתוכנית הלימודים בביה"ס לבריאות הציבור (הרשמה מקוונת) ניתן למצוא כאן.
לפרטים נוספים – דוא"ל MPH_admin@savion.huji.ac.il×