כניסה

תואר מוסמך בבריאות ציבור וטרינרית (MVPH)​

עיקרי התוכנית

תואר שני בבריאות ציבור וטרינרית (Master of Veterinary Public Health - MVPH) הינו תכנית משותפת של בית הספר לרפואה וטרינרית ובית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית.
הלימודים מתקיימים בשנה הראשונה בקמפוס הפקולטה לרפואה, עין כרם ובשנה השנייה בקמפוס הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית  ברחובות.
MVPH.jpg

קהל היעד

התואר מיועד לרופאים וטרינרים המעוניינים לעבוד בתחום בריאות ציבור ואפידמיולוגיה.

מטרות התכנית

בעלי חיים נמצאים בקרבתו של האדם, אם כחיות מחמד, אם כמקור מזון ואם כשכנים הדרים בכפיפה אחת עמו. קרבה זו, למרות שנושאת תועלת רבה לאדם, מהווה גם איום על בריאותו בעיקר עקב הסכנה למעבר של מחוללי מחלה וזיהומים סביבתיים ומציבה אתגר מוסרי בכל הקשור לשמירה על רווחתם של בעלי-החיים. בעולם גובשה התפיסה כי וטרינרים העוסקים במהלך לימודיהם בתחומי הפתולוגיה, המיקרוביולוגיה ורווחת בעלי החיים הם המתאימים ביותר למלא תפקידי מפתח בשמירה על בריאות הציבור ופיקוח על שרשרת יצור המזון מן החי. אולם, בשל היעדר הכשרה מתאימה בבתי-הספר לרפואה ווטרינרית בנושאים הקשורים לבריאותו של האדם, הועלה הצורך בלימוד של עקרונות אלו בשיתוף מומחים לבריאות הציבור. התכנית אשר הוקמה על מנת למלא צורך זה מיועדת לבוגרי לימודי רפואה וטרינרית בארץ ובעולם. מטרתה היא להקנות ידע באפידמיולוגיה, סטטיסטיקה, כלכלה, שיווק בריאות, ארגון ומנהל ותברואת מזון לרופאים וטרינרים.
עיקרי ההכשרה אשר אנו מעניקים כוללים:
  • הקניית כלי מדידה בסיסיים בבריאות הציבור – כלים אפידמיולוגיים, סטטיסטיים, התנהגותיים וכלכליים
  • תכנון, ניהול והערכה של שירותי בריאות קהילתיים, אזוריים ולאומיים, ובקרת איכות של שירותים רפואיים
  • אבחון מצב הבריאות בקהילה ותכניות בריאות קהילתיות
  • הבנה מעמיקה של גורמים כלכליים וארגוניים המשפיעים על מבנה ותפקוד שירותי הבריאות וחקלאות בעלי חיים
  • הקניית עקרונות בפיקוח על בעלי חיים ובטיחות מזון מן החי
  • הבנת האינטראקציה בין אדם, בעלי חיים וסביבה: one-health ו- eco-health
  • הבנת עקרונות בהתפשטות מחלות זיהומיות באדם ובבעלי חיים

מגמות הלימוד

התכנית כוללת שני מסלולים:
  1. מסלול מחקרי (עם תזה) אשר מחייב לימודים של קורסים בהיקף של 31 נ"ז וכן כתיבת תזה שוות ערך ל- 12 נ"ז. הציון הסופי למוסמך מורכב מ- 65% ממוצע ציוני הקורסים, ו- 35% ציון על התזה.
  2. מסלול עיוני אשר יחייב לימודים בהיקף של 41 נקודות זכות. ציון המוסמך הינו ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים.

תנאי קבלה

נדרש ציון 80 לפחות בתואר רפואה וטרינרית.
מספר המתקבלים למוסמך מוגבל בהתאם ליכולת הקליטה של החוג, ולפיכך עמידה בממוצע הציונים כפי שפורט לעיל אינה מבטיחה קבלה. ביה"ס שומר לעצמו את הזכות לקיים בחינות קבלה מתאימות. ועדת קבלה תחליט סופית על קבלתם של המועמדים.

ראשי התוכנית

פרופ' אייל קלמנט - eyal.klement@mail.huji.ac.il

תכנית הלימודים

משך התכנית – שנתיים. השנה הראשונה נערכת ברובה בבית הספר לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה בעין כרם ומתקיימת במסגרת של יום לימודים אחד ארוך בשבוע במשך שני סמסטרים. השנה השנייה נערכת ברובה בפקולטה לחקלאות ברחובות ובבית הספר לרפואה וטרינרית בקמפוס בית-דגן, במהלך יום אחד בשבוע במשך שני סמסטרים, למעט קורס בודד שיינתן באופן מרוכז במהלך שבוע אחד.
כל תלמיד חייב להשתתף בשלושה ימי השלמה אשר יתקיימו במהלך השבועיים שלפני תחילת שנת הלימודים.

קורסי חובה – שנה א'

תלמיד מוסמך בבריאות ציבור וטרינרית חייב ללמוד בשנה"ל הראשונה קורסי יסוד בהיקף של 16 נקודות זכות (נ"ז).
98405
פענוח נתונים אפידמיולוגיים
3 נ"ז
98406
ארגון ומינהל: שירותי בריאות הציבור
2 נ"ז
98424
שיטות סטטיסטיות בבריה"צ
4 נ"ז
98430
אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 1
2 נ"ז
98431
אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 2
2 נ"ז
98471
מבוא לבריאות הציבור
0 נ"ז
98482
קידום בריאות
3 נ"ז
98448
רגרסיה לוגיסטית – קורס חובה לבוחרים במסלול מחקרי ובחירה לבוחרים במסלול עיוני
2 נ"ז

קורסי בחירה – שנה א'

95157
GIS ובריאות הציבור
2 נ"ז
98408
היבטים סוציולוגיים של בריאות וחולי
2 נ"ז
98409
בריאות הסביבה והעובד
2 נ"ז
98806
כלכלת בריאות
2 נ"ז
לקראת שנת הלימודים השנייה על כל סטודנט לבחור בין מסלול מחקרי (עם תזה) למסלול עיוני. שימו לב, תנאי סף לבחירה במסלול מחקרי: ציון ממוצע של 85 לפחות בכל קורסי שנה א'.
מטרת עבודת הגמר המחקרית (תזה) היא לספק לסטודנטים הזדמנות להתייחס לשטחי התעניינותם ולימודיהם באופן אינטגרטיבי ומעמיק. נושא עבודת הגמר יהיה בדרך כלל במסגרת לימודי המגמה או בנושא קרוב ללימודים אלה.
סטודנטים המתכוונים להמשיך לתואר PhD חייבים בעבודת גמר.

קורסי חובה – שנה ב'

65904
אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות באוכלוסיות בע"ח
2 נ"ז
65905
סמינר בבריאות ציבור וטרינרית
2 נ"ז
65737
בריאות ציבור וטרינרית – עקרונות ותחיקה*
2 נ"ז
65843
בריאות ציבור וטרינרית ושירותים וטרינריים ציבוריים*
7 נ"ז
*סטודנטים שביצעו קורסים אלו במסגרות אחרות יקבלו זיכוי בסך שלא יעלה על 5 נ"ז ובכפוף לאישור ראש התכנית.

קורסי בחירה – שנה ב'

65907
"בריאות אחת". של מי הבריאות הזו בכלל?
2 נ"ז
65908
מחלות זואונוטיות טרופיות ומגיחות
2 נ"ז
65901
אוכלוסיות פראיות בסביבת האדם
2 נ"ז
65909
רפואה וטרינרית רגולטורית – ניהול סיכונים במצבי אי-וודאות
2 נ"ז
65906
רווחת חיות משק
2 נ"ז

דרישות לזכאות לתואר MVPH

מסלול מחקרי: סיום בהצלחה של כל הקורסים ושל התזה (כולל מבחן הגנה על התזה). ציון המוסמך מורכב מ- 65% ממוצע ציוני הקורסים, ו- 35% ציון על עבודת הגמר.
מסלול עיוני: סיום בהצלחה של כל הקורסים. ציון המוסמך מורכב מממוצע משוקלל של ציוני הקורסים.

מלגות ופרסים

לביה"ס מספר פרסי הצטיינות ומספר מלגות המיועדות לסטודנטים הכותבים תזה המוענקים לתלמידים בתחילת שנת הלימודים השנייה שלהם.

יצירת קשר

מר עדיאל ברודמן, דוא"ל adielbr@savion.huji.ac.il , מס' טלפון: 08-9489031​


×