כניסה

נוהל הרשמה לביה"ס לבריאות הציבור

בוגרי האוניברסיטה העברית ובוגרי אוניברסיטאות ישראליות אחרות ומכללות יירשמו הרשמה מקוונת למוסמך בבריאות הציבור באתר ההרשמה לאוניברסיטה העברית
בוגרי אוניברסיטאות ובעלי דיפלומות מחו"ל , ירשמו במלק"ת – ביה"ס לתלמידי חו"ל, האוניברסיטה העברית, בניין גולדשמיט, הר הצופים 02-5881607.
בנוסף על ההרשמה באתר האוניברסיטה או במלק"ת תלמידי חו"ל, יש להירשם הרשמה פנימית לבית הספר באמצעות פתיחת חשבון במערכת להרשמה לתארים מתקדמים (EKMD) על מנת להעביר את המסמכים הדרושים לצורך הגשת מועמדות לתכנית.
זהו תנאי הכרחי להמשך טיפול בבקשת המועמד.
להלן רשימת המסמכים אותם יש להעלות לאתר ה-EKMD (כפי שמפורט באתר):
 • שאלון מועמדות (מופיע באתר כטופס אלקטרוני)
 • תמונת פספורט סטנדרטית.
 • קורות חיים תמציתיים במתכונת של תבנית מקצועית המקובלת לחיפוש עבודה.
 • מכתב המפרט את הסיבות לבחירה בתוכנית.
 • אישור זכאות לתואר בוגר/מוסמך קודם, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
 • גיליון ציונים של תואר הבוגר/המוסמך לעיל, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
 • 1-2 המלצות (רצוי אקדמיות).  באתר יש טופס ההמלצה אותו יש להעביר לממליצים. הממליצים ישלחו את ההמלצות ישירות לכתובת מייל ייעודית שניתנת באתר.
 • אישור על פטור באנגלית –חשוב מאוד לוודא הכרה בפטור הקיים באתר היחידה ללימודי אנגלית. באם הפטור הקיים אינו מוכר באוני' העברית, יש לגשת למבחן אמי"ר/אמיר"ם. פרטים על כך, ניתן למצוא בקישור זה.  יש להציג אישור על פטור ברמה אוניברסיטאית מלימודי אנגלית עד תחילת שנת הלימודים תשפ"א.
מועמדותו של מי שלא ביצע את שני השלבים לעיל – הרשמה לאוניברסיטה והרשמה פנימית לבית הספר- לא תועבר לטיפול ועדת הקבלה. מי ששילם דמי רישום ולא העלה מסמכים למערכת ה-EKMD, תוזן לו דחייה על בסיס היעדר מסמכי קבלה עם סיומה של תקופת הרישום.

תהליך הקבלה:

 • ועדת הקבלה תדון במועמדות רק לאחר שהמועמד שילם דמי רישום והעביר את כלל המסמכים הדרושים.
 • ועדת הקבלה תקבל החלטה בדבר מועמדות על סמך מסמכי המועמדות בלבד, אולם באפשרותה לזמן מועמד לראיון לפי ראות עיניה.
 • מזכירות תכניות המוסמך תודיע למועמד על החלטת הוועדה באופן רשמי דרך דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר המועמד בעת הגשת המועמדות.
×