כניסה

​תואר ​ב​וגר במדעים ביו-רפואיים (B.Sc.Med)​

​עיקרי התוכנית

הלימודים לתואר ראשון "בוגר במדעים ביו-רפואיים" נמשכים שלוש שנים, ומטרתם להקנות לבוגרים ידע נרחב בביולוגיה של האדם. החל משנת תשע"ו מופ​עלת תוכנית לימודים חדשה וייחודית לחוג. התו​כנית משקפת את הזיקה בין מחקר ורפואה ומטרתה לחשוף את הסטודנטים למגמות החדשות במחקר הביו-רפואי כבר בשלבים הראשונים בלימודי הבוגר ​ולהכשירם בצורה המיטבית לצורך השתלבות במגוון תחומי המחקר.
בנוסף לקורסי יסוד המקנים ידע במגוון רחב של תחומי הביולוגיה, התוכנית החדשה מאפשרת לסטודנטים להעמיק את ידיעותיהם בתחום אחד מתוך ארבעה: חקר המוח, מיקרואורגניזמים ומערכת החיסון, סרטן ומחלות מטבוליות, גנטיקה וגנומיקה.
כמו כן, ניתנת לסטודנטים האפשרות להשתלב כבר משנה א' במחקר מדעי פעיל באחת ממעבדות המחקר של מורי החוג במגוון תוכניות כגון "פרויקט קיץ" וקורס "התנסות מעבדתית".
BioMedBSC.jpg

אודות התוכנית

לימודי החובה בשנה א'
כוללים קורסים ממקצועות מדעי הטבע הבסיסיים (כימיה, פיזיקה, סטטיסטיקה, מתמטיקה) וקורסים בסיסיים במבנה גוף האדם (אנטומיה), ביולוגיה של האדם, ביוכימיה, גנטיקה ומעבדה בגנטיקה וביוכימיה של חלבונים. ניתן לבחור גם קורס בחירה בתחום מדעי המחשב.
לימודי החובה בשנה ב'
כוללים קורסים מורחבים במבנה מוח האדם ותפקודו, פיזיולוגיה מערכתית, ביולוגיה מולקולרית, ביוכימיה מטבולית ופיזיולוגית, מיקרוביולוגיה, היסטולוגיה, אימונולוגיה ושיטות מעבדה.

לימודי החובה בשנה ג'

כוללים קורסים מורחבים בגנטיקה של האדם, פרמקולוגיה, ביולוגיה התפתחותית וביואינפורמטיקה.
משנת הלימודים השנייה תלמידי החוג יבחרו באחד מארבעה דגשי לימוד:
  • חקר המוח
  • מיקרואורגניזמים ומערכת החיסון
  • סרטן ומחלות מטבוליות
  • גנטיקה וגנומיקה
בכל דגש הסטודנטים ילמדו קורסי חובה וחובת-בחירה בהיקף של 20 נ"ז לפחות (8 נ"ז בשנה שנייה ועוד לפחות 12 נ"ז בשנה שלישית). קורסי החובה בדגש אחד פתוחים לתלמידי הדגשים האחרים כקורסי בחירה. להשלמת הנקודות לתואר התלמיד יבחר קורסי בחירה מרשימת הקורסים של החוג, המציעה מגוון רחב ומעשיר של קורסים מענפי מדעי הטבע, מדעי החיים והרפואה.
כל תלמידי החוג מחויבים במסגרת התואר ללמוד 8 נ"ז מתוכנית "אבני פינה", מתוכם 4 נ"ז מתחום מדעי הרוח ו- 4 נ"ז מתחום מדעי החברה.
במהלך הלימודים יוכלו הסטודנטים להשתלב במחקר מדעי פעיל באחת ממעבדות המחקר של מורי החוג במגוון תוכניות כמו "פרויקט קיץ" החל משנה א' וקורס "התנסות מעבדתית" המתקיים בשנה שלישית.
תנאי מעבר לשנה מתקדמת יותר בחוג
 ציון עובר (60) בכל קורס ובכלל זה, בכל המטלות של כל קורסי החוג (אלא אם צוין אחרת בגוף הקורס) וציון משוקלל של סך כל הקורסים בממוצע של 60 לפחות.
לידיעה: כל שנה חלה על התלמידים חובת השתתפות והצלחה בבחינות בכל קורסי החובה של אותה שנה. בקורסים אשר מתקיימים בהם גם סדנאות/תרגילים המהווים חלק מהציון הסופי בקורס-  בקורסים אלה יש להשיג ציון עובר (60 ומעלה) בכל אחד מהמרכיבים כדי להיות זכאי לשכלול ציון סופי בקורס.

פ​רוט הקורסים

למידע מפורט על כל הקורסים של התואר ניתן להיכנס לשנתון הקורסים של האוניברסיטה המתעדכן כל שנה.

תנאי קבלה

קבלה לשנה א'

למידע על תנאי הקבלה ניתן להיכנס לאתר מדור רישום וקבלה.
חשוב: תנאי הקבלה יכולים להתעדכן משנה לשנה על כן תנאי הקבלה המחייבים הם אלה המופיעים באתר הרישום של מלק"ת המתעדכן  בכל שנת לימודים.
אפשרויות קבלה לשנה ב'
תנאי סף:​
  • פטור באנגלית
  • סיום לימודי שנה אקדמית אחת לפחות במוסד המוכר על ידי המל"ג בהיקף של 45  נ״ז לכל הפחות
  • התאמה בין לימודים קודמים לדרישות החוג
נדרשת סיום שנת לימודים אחת או יותר בציון ממוצע של 80 לפחות, בתחומים: מדעי החיים, רפואה, רפואת שיניים או רוקחות, במוסד מוכר ובכפוף לראיון הקבלה. כדי להגיש בקשה להתקבל לשנה ב בחוג.
הדיון בבקשות של מועמדים ייערך סמוך לתחילת שנת הלימודים. המועמדים יתקבלו בכפוף להתאמה בתוכניות הלימודים (תדרשנה השלמות במידת הצורך), ובכפוף למספר המקומות הפנויים.
המועמדים נדרשים להמציא גיליון ציונים מלא כולל ציון ממוצע עד לסוף חודש אוגוסט לפני שנה"ל החדשה.

מידע על מלגות

מלגות- יכולות להיות מוענקות מלגות לסטודנטים מצטיינים נבחרים בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד. באחריות מדור רישום וקבלה. הליך המיון והחלטה נעשה דרכם.

נהלי הרשמה

תלמידים המבקשים להירשם לתואר הבוגר יעשו זאת באמצעות המדור לקבלת תלמידים.
מידע בטלפונים: 02-5882882; 02-5882888

בעלי תפקידים

ראש החוג למדעים ביו-רפואיים: פרופ' איתמר סימון itamar.simon1@mail.huji.ac.il
יו"ר מסלול  הבוגר של החוג למדעים ביו-רפואיים : פרופ' מיכאל ברגר - michaelb@ekmd.huji.ac.il
ראשי דגשי הלימוד בתוכנית הבוגר:

יצירת קשר

מזכירה לענייני הוראה ותלמידים:
גב' לורה ברנדל - 02-6757526, laurabr@savion.huji.ac.il
רכזת לימודי בוגר:
גב' סיגל כהן - 02-6757188, sigalcoh@savion.huji.ac.il
פקס: 02-6757529
מזכירות התלמידים של החוג למדעים ביו-רפואיים נמצאת בבניין הדיקנאט של הפקולטה לרפואה, קומה 2, חדרים 2206, 2208.
×