כניסה

המגמה לנוירוביולוגיה​

פרופ' אור-נוי אשר
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 5, בניין 3, חדר 29
טלפון: 02-6758329
ashero@ekmd.huji.ac.il
פרופ' אנגליסטר לילי
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 6, בנין 3, חדר 30
טלפון: 02-6758450
lilia@ekmd.huji.ac.il
1. כולינאסטראזות במערכת העצבים: מיקום, ארגון מולקולרי ותפקוד במצבים נורמליים ופתולוגיים.
2. חשיבות של דגרדציית הנוירוטרנסמיטרים בתקשורת הכימית במערכת העצבים.
3. מנגנוני התחדשות של רכיבים סינפטיים במערכת העצבים ההיקפית והמרכזית.
ד"ר ארזי ענת
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 6, בנין 3, חדר 3640
טלפון:
anat.arzi@mail.huji.ac.il
המעבדה חוקרת איך אנו תופסים, מעבדים מידע ולומדים תחת חוסר הכרה, הן בחוסר הכרה טבעי בשינה והן בחוסר הכרה פתולוגי לאחר פגיעת ראש.
פרופ' ארזי שחר
הדסה עין כרם
המעבדה לנוירופסיכיאטריה חישובית
קומה 6 בנין 6
Shahar.arzy@ekmd.huji.ac.il
1. אורינטציה ודיסאורינטציה במצבי בריאות וחולי
2. נוירופסיכיאטריה של ה"עצמי"
3. ייצוג ומידול של חוויות חיים במצבי בריאות וחולי
4. מודלים ורשתות בהדמיה תפקודית מתמשכת
5. יישום מודלים של למידה ברישומים אלקטרופיזיולוגיים
ד"ר בהר עודד
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 2, בנין 3, חדר 3213
טלפון: 02-6758340
odedb@ekmd.huji.ac.il
חקר מנגנונים המעורבים במוות של נוירונים של מערכת העצבים במחלות ניווניות של המוח.
בקרת התנועה וחלוקה של תאי גליה נורמליים וסרטניים במוח
פרופ' בורשטין-כהן טל
הפקולטה לרפואת שיניים
קומה 3 חדר 463
טלפון: 02-6758582
talbu@ekmd.huji.ac.il
Adult Neurogenesis
Neuro-immunology: immune and nervous system interactions in health and disease
Microglia Biology: development and function in health and pathologies
Cancer biology: tumorigenesis and tumor-immune interactions
?Macrophages in tumor biology: friends or foes
ד"ר בינשטוק אלכסנדר
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 5, בנין 4, חדר 18
טלפון: 02-6757349
alexanderb@ekmd.huji.ac.il
מנגנונים של קליטה ואיבוד של גירוים מכאיבים
Targeted Delivery לחסימה סלקטיבית של כאב
מנגנונים של כאב כרוני
פרופ' בן-חור תמיר
ביה"ח הדסה עין כרם
המחלקה לנוירולוגיה
טלפון: 02-6777741
tamir@hadassah.org.il
חקר תאי אב של מערכת העצבים ותכונותיהם התרפויטיות.
טיפול תאי בטרשת נפוצה
תפקידם של תאי אב במוח בפתוגנזה של מחלת אלצהיימר ומחלות נוירודגנרטיביות.
רפואה רגנרטיבית למוח ע"י השתלת תאי אב ו/או עירורם במוח.
מערכת החיסון המוחית (מיקרוגליה) במצבי מחלה.
גישות טיפוליות חדשניות לטרשת נפוצה כרונית פרוגרסיבית.
ד"ר בן-חיים יאיר
ביה"ח הדסה עין כרם
בניין JBP, קומה 4
טלפון: 02-9416334
yairbc@openu.ac.il
Structure-function relationship of G protein coupled receptors.
Signal transduction via G protein coupled receptors
Voltage-dependence of G protein coupled receptors
ד"ר בן-שאול יורם
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 6, בניין 3, חדר 34
טלפון: 02-6757419
yoramb@ekmd.huji.ac.il
1.מנגנונים עצביים המבקרים התנהגויות חברתיות ופיסיולוגיה של הרבייה, עם דגש על ההשפעה של אותות כימיים (פרומונים) על תהליכים אלו.
2. עיבוד מידע במסלולים העצביים של מערכת הריח: אונת הריח, אמיגדלה וההיפותלמוס.
פרופ' בנין אייל​
ביה"ח הדסה עין-כרם
מרכז למחלות ניווניות של
הרשתית והמקולה,
מחלקת עיניים ,בנין 5, קומה 5, 
טלפון: 02-6776585
banine@cc.huji.ac.il
1. מחקר קליני ובסיסי בתחום מחלות ניווניות של הרשתית והמקולה.
2. שימוש בתאי גזע עובריים אנושיים כפלטפורמה לטיפול במחלות רשתית.
3. טיפול גני במחלות ניווניות תורשתיות של הרשתית.
4. אלקטרפיזיולוגיה של מערכת הראיה.
פרופ' ברנר תלמה
ביה"ח הדסה עין-כרם
מעבדה נוירולוגית
בנין 6, קומה 6
טלפון: 02-6778621
brenner@cc.huji.ac.il
מעורבות ציטוקינים בתגובות דלקתיות ובדהמיאלינציה במערכת העצבים המרכזית בטרשת נפוצה ובמודל ניסויי בחיות.
טיפול במעכבי ניטריק אוקסיד סינטאז בדלקת מוח אוטואימונית
עיכוב מערכות העברת הסיגנלים במסלול סינתזה של טומור נקרוזיס פקטור, כטיפול בתגובות דלקתיות במערכת העצבים המרכזית.
פרופ' גביז​ון רות
ביה"ח הדסה עין-כרם
מעבדה נוירולוגית
בנין 6, קומה 6
טלפון: 02-6777858
gabizonr@hadassah.org.il
מחלות פריונים; חקירת המנגנון של המחלה הגנטית ביהודים ממוצא לובי.
פרופ' גואלמן גדי
ביה"ח הדסה עין-כרם
המחלקה לרפואה גרעינית,
מעבדת MRI
מכון שרת קומה ת-4
טלפון: 02-6777769 
gadig@hadassah.org.il
1. הבנת הפעילות העצבית, בדגש על פיתוח ויישום שיטות למדידת קומוניקציה בין נוירונים.
2. מעקב אחר שינוים בפעילות וקישוריות מוחית בעקבות מחלות פרקינסון ודיכאון במודל של חיות מעבדה ובבני אדם.
פרופ' גולדברג יהושע (ג'וש)
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית    
טלפון: 02-6757385
joshg@ekmd.huji.ac.il
1. פיזיולוגיה תאית של מחלות ניווניות של מערכת העצבים
2. מחלת פרקינסון
3. מחלת הנטינגטון
4. פיזיולוגיה תאית של הגרעינים הבזאליים (basal ganglia)
5. ביופיזיקיה של פעילות חשמלית אוטונומית בתאי עצב
6. חישוביות עצבית
ד"ר גלעד אריאל
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
ariel.gilad@mail.huji.ac.il
• רישום רחב של הרבה אזורי מוח של העכבר בזמן תהליכים קוגניטיביים
• דיסקציה של אוכלוסיות ספציפיות על ידי שימוש במיקרוסקופיה דו-פוטונית ואופטוגנטיקה
• הבנת המפה הקוגניטיבית במוח הבריא והחולה
• מנגנונים עצביים של אישיות ואינטראקציות חברתיות
פרופ' גרץ דוד
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 6, בנין 3, חדר 36
טלפון: 02-6757362 
davidg@ekmd.huji.ac.il
השפעות חוסמי טירוזין קינאז על neointimal formation והיצרות חוזרת (restenosis) אחרי balloon angioplasty, ויישום הטכנולוגיה ב-DRUG-ELUTING STENTS.
פתוגנזה של vascular wall remodeling אחרי balloon angioplasty וחשיבותה ב-restenosis.
פרופ' הו​רוביץ מיכל
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
רפואת שיניים, קומה 2, חדר 404
טלפון: 02-6757588
m.horowitz@mail.huji.ac.il
פיזיולוגיה סביבתית: עמידות צולבת (cross-tolerance) מושרית על ידי אקלום לחום; דו-שיח בין מנגנונים מולקולאריים ופיזיולוגיים.
עמידות צולבת-זכרון מנגנוני הגנה תאית (היבט אפיגנטי)
ד"ר וקנין-דמבינסקי עדי
ביה"ח הדסה עין כרם
המח' לנוירולוגיה, קומה 6
טלפון: 02-6776939
adembinsky@yahoo.com
חקר הפתוגנזה של מחלות דהמילינטיביות במע"צ מרכזית - דגש על טרשת נפוצה ונוירומיליטיס אופטיקה
פרופ' חנני מנ​​חם​
ביה"ח הדסה הר-הצופים
כירורגיה ניסויית
קומה 3 חדר 25
טלפון: 02-5844721
hananim@cc.huji.ac.il
אפיון של תאי גליה ותרומתם למנגנונים של כאב כרוני.
השפעות של סכרת, השמנה, ודלקת על מערכת העצבים.
נוירופיזיולוגיה של מערכת העיכול.
פיזיולוגיה, פרמקולוגיה ומבנה של תאי עצב ותאי גלייה במערכת העצבים האוטונומית.
פרופ' טריינין מלאת
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 4, בנין 4, חדר 7
טלפון: 02-6758468
millett@ekmd.huji.ac.il
אפיון של תהליכים הגורמים למוות של תאי עצב.
זיהוי ואפיון של גנים המשתתפים בהעברה סינפטית כולינרגית.
איפיון וזיהוי גנים המעורבים בהפתחותם ופעילות של תאי חוש לכאב.
פרופ' יובל יורם
ביה"ח הדסה עין כרם
קומה 0, חדר 26
טלפון: 054-4374100
office@yovell.co.il
Affective neuroscience of mental pain and its links to physical pain, depression and suicidality
Pharmacology & treatment of mental pain and its links to physical pain, depression and suicidality
Molecular pharmacology of opioid receptors
פרופ' ינאי יו​סף
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 6, בנין 3, חדר 42,41
טלפון: 054-8820638
josephy@ekmd.huji.ac.il
שינויים בפעולת המוח וליקויים התנהגותיים לאחר חשיפה קדם-לידתית לחומרים שונים: מודלים בעכברים, אפרוחים ותרביות תאי גזע;
מנגנונים ספטוהיפוקמפליים כולינרגיים הקשורים לשינויים אלו: תיקון ע"י השתלת תאי גזע, המנגנונים שבאמצעותם נעשית פעולת הריפוי של תאי הגזע.
פרופ' יערי יואל
ביה"ס לרפואה
המחלקה לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 4, בנין 4, חדר 23
טלפון: 02-6758471
yoely@ekmd.huji.ac.il
תכונות נוירונים וסינפסות בקליפת המוח.
מנגנוני סינכרוניזציה ברשתות עצביות.
נוירופיזיולוגיה של אפילפסיה.
פרופ' כץ-בריל רחל
מערך הדימות
הדסה עין-כרם
בניין 6, קומה 5, חדר 25
טלפון: 02-6776582
rkb@hadassah.org.il
פיתוח חומרים ושיטות לאבחון על ידי MRI בהתמקדות בשיטות היפרפולריות
פיתוח כלים דיאגנוסטיים חדשים למיון חולים עם שבץ מוחי
הבנת ההשפעה של איסכמיה על מטבוליזם תוך תאי במוח ובלב
פיתוח חומרי ניגוד לצורך דימות pH בגוף החי ובמוח באופן בלתי פולשני
פיתוח כלים דיאגנוסטיים חדשניים מבוססי MRI לסרטן השד והכבד
הבנת תהליכי מחלה על ידי מעקב מטבולי לא פולשני בזמן אמת
מחקר בסיסי באיזוטופים יציבים להבנה וכוונון של תכונותיהם המגנטיות
היבטים אנומרים של פעילות אנזימטית
פיתוח חומרי ניגוד עתידיים שאינם מכילים מתכות
פרופ' לב-טוב אהרוני
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 6, בנין 4, חדר 1
טלפון: 02-6758445
aharonl@ekmd.huji.ac.il
1) פיזיולוגיה של חוט השידרה והמערכת המוטורית
2) בקרה מוטורית של תנועה אוטומטית
3) חקר פגיעות טראומטיות בחוט שידרה
4) התפתחות רשתות נוירונים ותקשורת עצבית בחוט השידרה: פיזיולוגיה, דימות ואופטוגנטיקה.
5) פיתוח שיטות סטטיסטיות לניתוח סיגנלים רתמיים בלתי סטציונרים המיוצרים במערכת העצבים.
ד"ר לבון איריס
ביה"ח הדסה עין כרם
המח' לנוריולוגיה
02-6776941
irisl@hadassah.org.il
The main objective of our laboratory is to clarify molecular and genetic mechanisms in brain tumors that have potential implementation in the development of new diagnostic tools and therapeutic approaches:
1. Circulating miRNAs as biomarkers to treatment response in patients with high-grade glioma
2. The potential of Modified Decoy Oligonucleotides targeting DNA damage genes as a novel strategy for cancer treatment
3. The potential role played by the amplified genes on X chromosomes (AR, ASB12 and SPIN4) in brain tumors
ד"ר לוטן עמית
ביה"ח הדסה עין כרם
המעבדה לפסיכיאטריה ביולוגית , קומה 7
טלפון: 02-6777185
amit.lotan1@mail.huji.ac.il
מחקר תרגומי, שמטרתו פענוח המנגנונים העצביים העומדים בבסיס הפרעות נוירופסיכיאטריות, בדגש על סכיזופרניה ועל הפרעות המתווכות על ידי חוויות סביבתיות מוקדמות.
שימוש במודלים מגוונים במכרסמים ובמגוון שיטות התנהגותיות, פיזיולוגיות ומולקולריות, מתוך שאיפה לזהות כיוונים טיפוליים חדשים בהפרעות הללו.
פרופ' לוין נטע
ביה"ח הדסה עין כרם
המח' לנוריולוגיה
02-6776455
netta@hadassah.org.il
הדמייה מוחית תפקודית (fMRI , DTI) במצבי חולי ,בעיקר בתחום מערכת הראייה, להערכת תגובת המוח לנזקים שונים במסלולי הראיה אך גם במצבים פוסט-טראומטיים ובקשר שבין תיאבון ופעילות מוחית.
פרופ' ליכטשטיין דוד
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 5, בנין 4, חדר 16
טלפון: 02-6758522
davidli@ekmd.huji.ac.il
ביוסינתזה ושחרור של חומרים אנדוגניים דמויי-דיגיטליס בבלוטת האדרנל.
מעורבות מעכבי משאבת הנתרן אשלגן במחלת הדכאון ויתר לחץ דם.
חקר תפקידי ההורמון הנתריורתי העליתי במוח.
ד"ר לקר רונן
ביה"ח הדסה עין-כרם
המעבדה למחקר צרברו-וסקולרי
טלפון: 02-6776950
leker@hadassah.org.il
מחקר צרברו-וסקולרי להבנת מנגנוני הנזק באיסכמיה מוחית ולמציאת פתרונות לטיפול בשבץ מוחי. הגנה על תאי המוח מפני נזק מוחי בתנאי איסכמיה וע"י כך הקטנת האוטם.
פרופ' מינקה ברוך
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 4, בנין 4, חדר 15
טלפון: 02-6758407
baruchm@ekmd.huji.ac.il
1.  פיזיולוגיה תאית ומולקולרית של התמרת האור ברשתית.
2.  מנגנון שוערות של תעלות מופעלות ע"י אור בפוטורצפטורים.
3.   ניוון רשתית תורשתי. 
ד"ר מלמד זאב
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
בניין בוטנר, קומה 2, חדר 201
zmelamed@mail.huji.ac.il
המעבדה חוקרת מנגנונים מולקולריים ותאיים בבסיסם של תהליכי ניוון תאי עצב במהלך ההזדקנות
המעבדה שמה דגש על חקר מחלת ה ALS ומהם המנגנונים להתנתקות תא העצב מהשריר וניוונו
ד"ר מנסור עבד
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 6, בנין 3, חדר 43-45
טלפון: 02-6757280
abed.mansour@mail.huji.ac.il
Our lab focuses in understanding the molecular, cellular, and functional mechanisms that underlie neurological disorders to develop therapeutic interventions for patients with neurological disorders.
1. Development of stem cell-based tools to advance human brain research. Specifically, the development of three-dimensional (3D) in vitro culture systems that are derived from stem cells to model brain development and disease.
2. Studying Neurodegenerative disorders ( e.g. Alzheimer’s and Parkinson’s) using induced pluripotent stem cells (iPSCs) derived from patients.
פרופ' נווה-מני טלי​
ביה"ח הדסה עין-כרם
מרכז מינרוה לחקר הסידן והעצם
טלפון: 02-6776789
tally@hadassah.org.il
1. בקרת ביטוי הגן להורמון הפרתירואיד (PTH) הקובע רמות סידן בדם וחוזק עצם
2. מנגנוני בקרת ביטוי גנים לאחר השיעתוק: איטראקציות RNA - חלבון הקובעות את יציבות ה- mRNA ואת תרגומו, תפקיד microRNAs
3. לולאות משוב במאזן מינרלים במצבי בריאות ובאי ספיקת כליות
ד"ר נוסינוביץ יצחק
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 6, בנין 3, חדר 56
טלפון: 02-6757449
itzhakn@ekmd.huji.ac.il
מנגנוני שחרור הורמונים בתאי בלוטת יותרת המוח (ההיפופיזה):
1. תפקיד ליפידים בממבראנת התא בבקרת השוערות של תעלות סידן.
2. זיהוי  ואפיון קומפלקסים חלבוניים המעורבים במנגנון שחרור הורמונים.
3. תפקיד איים ליפידים בממבראנת התא  בארגון המבני והמרחבי של אתרי שחרור הורמונים.
ד"ר סבח שי
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 4, בנין 3, חדר 29
טלפון: 02-6758401
shai.sabbah@mail.huji.ac.il
השפעות רעש אדפטציה לאור ברשתית ואת ההשפעה של תאורה מלאכותית על הפרעות פסיכיאטריות
פרופ' סגמן רונן
ביה"ח הדסה עין כרם
המעבדה לפסיכיאטריה מולקולרית
קומה 7
טלפון: 02-6777910
ronense@ekmd.huji.ac.il
מנגנונים מולקולריים בהפרעות פסיכיאטריות ותגובה לטיפול.
מעורבות המע' החיסונית וההורמונלית במחלות נוירופסיכיאטריות.
אפיון האינטראקציה בין תאי מע’ החיסון הפריפרית לתאי מע’ העצבים המרכזית
פרופ' סומר חיים
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 5, בנין 3, חדר 35
טלפון: 02-6758385
haims@ekmd.huji.ac.il
השפעות רעש על מערכת השמיעה והמערכת הוסטיבולרית.
התפתחות השמיעה בעובר ברחם אימו.
פוטנציאלים מעוררים וסטיבולריים.
פיזיולוגיה של "הדים מהאוזן" (otoacoustic emissions).
אבחנה בין פגיעה בשבלול האוזן לבין פגיעה באברי החוש לשווי משקל באמצעות פוטנציאלים מעוררים.
המנגנון של שמיעה באמצעות הרעדת עצם bone conduction.​
ד"ר ענבל ע​די
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 4, בנין 4, חדר 18 
טלפון: 02-6757525
adi.inbal@mail.huji.ac.il
1. מנגנונים מולקולריים ותאיים בהתפתחות תאים פרוגניטורים של העין
2. התפתחות מערכת כלי הדם בעין
3. מורפוגנזה של העין
פרופ' עקילאן רמי
ביה"ס לרפואה
המח' לאימונולוגיה וחקר הסרטן
קומה 3, חדר 4313
טלפון: 02-6758609
ramiaq@mail.huji.ac.il
תרומת גנים מדקאים סרטן בהתפתחות סרטן שד ואוסטיואסרקומה,
תפקיד הגן מדכא הסרטן WWOX בהומיואסטאסיס וסרטן.
תפקיד הגן מדכא הסרטן WWOX בתיקון נזקי DNA
כיצד חלבונים המכילים מתחמי WW מבקרים מסלולי העברת אותות בסרטן
יצירת מודלים לחקירת מחלות ניורולוגיות (epilepsy, multiple sclerosis)
פרופ' יונתן קופצ'יק
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 4  חדר 26
טלפון: 02-6757551
yonatanK@ekmd.huji.ac.il
המעבדה עוסקת בחקר התהליכים המוחיים שהופכים התנהגות מוטיבציונית נורמלית להתמכרות. העבודה במעבדה משלבת עבודה עם עכברים בשיטות מגוונות, ביניהן אלקטרופיזיולוגיה, אופטוגנטיקה, ומבחנים התנהגותיים. הנושאים העיקריים במעבדה:
1) פלסטיות סינפטית במעגלים עצביים מזוהים לאחר חשיפה ממושכת לסמים.
2) פלסטיות סינפטית ארוכת טווח לאחר גמילה מסמים.
3) מעורבות של מנגנונים התמכרותיים בהשמנת יתר (האם השמנת יתר יכולה להיות מוסברת על ידי התמכרות לאוכל?)
פרופ' קלכהיים חיה
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 6, בנין 4, חדר 48
טלפון: 02-6758438
chayak@ekmd.huji.ac.il
בקרה של התפתחות תאי רכס עצבי (neural crest) לתאי עצב וגליה של מערכת העצבים.
בקרה מולקולרית של נדידת תאי neural crest בעובר.
תהליכי סומיטוגנזה והתפתחות השריר.
פרופ' קלר אביהו
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 6, בנין 4, חדר 43
טלפון: 02-6757133
avihu@mail.huji.ac.il
1. הכוונת צמיחת אקסונים בהתפתחות העוברית – מחקר בגישה מולקולרית וגנטית.
2. הבסיס הביוכימי של הכוונת צמיחת אקסונים – זיהוי, בידוד ואפיון של רצפטורים לחלבונים המעודדים צמיחת תאי עצב.
3. יצירת דגם מערכת העצבים המרכזית – תפקיד גורמי גידול וחלבוני תעתוק בהתמיינות תאים.
פרופ' קנר ברוך
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה 2, חדר 219
טלפון: 02-6758506
baruchk@ekmd.huji.ac.il
ביולוגיה מולקולרית של העברת נוירוטרנסמיטרים: מבנה ותפקיד הנשאים.
מנגנון הפעולה והבקרה של העברת נוירוטרנסמיטרים.
ד"ר רבינוביץ איתי
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
טלפון: 02-6758756
ithair@ekmd.huji.ac.il
פענוח תהליכים מוחיים מורכבים באמצעות מערכת העצבים הפשוטה של הנמטודה סי אלגנס
פרופ' רוזן חיים
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה 1-, חדר A027
טלפון: 02-6758409
haim.rosen@ekmd.huji.ac.il
בירור המנגנונים התאיים והמולקולריים שבבסיס הפעילות של הסטרואידים הקרדיאלים על תאי אדם.
פרופ' רוזנמן חנה
ביה"ח הדסה עין-כרם
מעבדה נוירולוגית
בנין 6, קומה 6
טלפון: 02-6776954
rosenman@hadassah.org.il
מחלת אלצהיימר ודמנציות אחרות: פיתוח מודלים וגישות טיפוליות.
פרופ' רוטשנקר שלמה
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 6, בנין 4, חדר 51
טלפון: 02-6758429
shlomor@ekmd.huji.ac.il
חבלה ורגנרציה במערכת העצבים של היונק.
מנגנונים דלקתיים וחיסוניים בתגובת מערכת העצבים לחבלה.
מנגנונים דלקתיים וחיסוניים במחלות אוטואימוניות של מערכת העצבים.
ד"ר רוקני דן
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה 4, בנין 3, חדר 51
טלפון: 02-6757496
dan.rokni@mail.huji.ac.il
קידוד עצבי של ריח. אנחנו מנסים להבין איך מעובדת במח אינפורמציה על ריחות על מנת לאפשר זיהוי של ריחות חשובים בסביבה טבעית. לשם כך אנחנו משלבים שיטות של אלקטרופיסיולוגיה ודימות אופטי בעכברים מתנהגים.
פרופ' ש​טרן-באך יעל
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה 2, חדר 220
טלפון: 02-6757444
yael.stern-bach@mail.huji.ac.il
אפיון, מבנה ופעילות של חלבונים המשתתפים בתהליכי למידה וזיכרון, בהתפתחות מערכת העצבים ובמחלות נוירולוגיות כמו שבץ, אפילפסיה ואלצהיימר. דגש על תעלות יוניות המופעלות על ידי גלוטמאט.
פרופ' שרון רונית
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה 2, חדר 223
טלפון: 02-6758170
ronitsh@ekmd.huji.ac.il
מנגנונים תאיים המעורבים בניוון עצבי במחלות ניווניות של המח ובעיקר בפרקינסון ​​×