כניסה

תוכנית משולבת MD-MSc

​​עיקר​​י התוכנית

לימודים משולבים לקראת תואר דוקטור לרפואה (MD) ומוסמך במדעים ביו-רפואיים (MSc)​

מטרה

הפקולטה לרפואה מעודדת הכשרת רופאים בעלי ידע נרחב ברפואה ובמחקר. התוכניות המשולבות מכשירות רופאים בעלי ידע בשני היבטים חשובים של הרפואה המודרנית, הרפואה הקלינית ומחקר בסיסי ויישומי.​​

תנאי קבלה

תלמידי רפואה שסיימו את לימודיהם הפרה-קליניים (בעלי תואר B.Med.Sc) וטרם החלו את הלימודים הקליניים.
ציון סף לקבלה לתו​כנית - 80 ומעלה בציון הגמר לתואר הבוגר ברפואה.

אודות התוכנית

הלימודים לתואר המוסמך יעוגנו במגמות הלימודים המתקדמים של החוג למדעים ביו-רפואיים. התלמיד יהיה חייב בכל חובות המוסמך הנהוגות במגמה שבחר (קורסי מוסמך, עבודת מוסמך ובחינת גמר).
הקף נקודות הזכות לצבירה הוא 24 נ"ז. תלמיד רפואה בשנה ג' יוכל לאחסן קורסים לתואר המוסמך ולהפשירם לתוכנית הלימודים עם קבלתו ללימודי המוסמך.
תלמיד מוסמך לתואר MD-M.Sc יידרש לקחת שנת חופש מלימודי הרפואה במהלך לימודי המוסמך.
עבודת המוסמך תפטור את התלמיד מהגשה של עבודת הגמר לתואר MD.
לא יוטלו ​תפקידי הוראה על תלמידי MD-M.Sc.​

נהלי הרשמה

קבלת תלמידי המוסמך תרוכז בידי החוג למדעים ביו-רפואיים, בהתאם לתנאי הקבלה של המגמות השונות ללימודי המוסמך.
הרישום נעשה בשני מישורים במקביל:
  1. רישום מקוון דרך אתר הרשמה לאוניברסיטה - הרישום באתר זה כרוך בתשלום דמי הרשמה.
  2. רישום דרך אתר הרשמה לפקולטה, שם לייצור חשבון משתמש של EKMD ולהעלות מסמכים המפורטים באתר: טופס הרשמה (הנמצא באתר), קורות חיים, גיליון ציונים.

על מנת שניתן יהיה להתקבל ללימודי מוסמך, נדרש בין היתר למצוא מנחה שיהיה מוכן להנחות אותך בעבודת המחקר. באתר הפקולטה לרפואה, נ​​יתן למצוא (בלחיצה על שם המגמה) את שמות החוקרים ותחומי המחקר שלהם.

רשימות החוקרים לפי המגמות

לאחר הרישום והעלאת הטפסים יהיה ניתן לבדוק את נתוניך ותשלח תשובה בהתאם.

מידע על מלגות

​תלמיד התואר המשולב MD-M.Sc הלומד לתואר מוסמך מחקרי באחת מהמגמות של החוג למדעים ביו-רפואיים, ומודרך על ידי מורה החוג, יוכל לזכות במלגה של הפקולטה לרפואה כפוף לתקנון המלגות.

בעלי תפקידים

ראש החוג למדעים ביו-רפואיים: פרופ' איתמר סימון - ​itamar.simon1@mail.huji.ac.il
ראשי המגמות (נכון לשנה"ל תשפ"ג)

יצירת קשר​

מזכירה לענייני הוראה ותלמידים:
גב' לורה ברנדל - 02-6757526, laurabr@savion.huji.ac.il

רכזת הוראה ותלמידים:
גב' ליאת אוחנה - 02-6758186, liato@savion.huji.ac.il

פקס: 02-6757529

מזכירות התלמידים ש​ל החוג למדעים ביו-רפואיים​ נמצאת בבניין הדיקנאט של הפקולטה לרפואה, קומה 2, חדרים 2206, 2208.​

×