כניסה

ניצנים במדב"ר

תוכנית מצוינות לתואר משולב בוגר (B.Sc.Med) - מוסמך (M.Sc) בחוג למדעים ביו-רפואיים

​עיקרי התוכנית

ניצנים במדב"ר הינה תוכנית מצוינות ארבע שנתית לתואר משולב בוגר-מוסמך במדעים ביו-רפואיים. מטרת התוכנית היא קידום מהיר של תלמידים מצטיינים עם פוטנציאל גבוה להשתלב במחקרים בחזית המדע הביו-רפואי. בוגרי התוכנית יהוו את מאגר המנהיגים העתידיים בכל ענפי המחקר הביו-רפואי וענפים משיקים כגון מדעי החיים וביוטכנולוגיה. החל מסוף השנה הראשונה התלמידים ייחשפו לעבודות מחקר הנעשות במכון למחקר רפואי בפקולטה לרפואה והחל מתחילת השנה השלישית, יצוות כל תלמיד למעבדה של איש סגל בכיר במטרה לבצע פרויקט מחקר בהנחיתו. תלמידי התוכנית נדרשים לכתוב עבודת גמר מחקרית בהיקף מלא לתואר שני המאפשר המשך לימודים לתואר דוקטור.

אודות התוכנית

משך התוכנית: 4 שנים.

 

קבלה לתוכנית:

התוכנית מיועדת לתלמידים המצטיינים של המחזור (עד 10 תלמידים) ותתחיל בסמסטר ב' של שנה ב'.
ציון הסף הנדרש להגשת מועמדות לתכנית הינו ממוצע רב-שנתי (שנה א' וסמסטר א' של שנה ב') של 88 לפחות.
הגשת מועמדות לתכנית (לתלמידי שנה ב תשפ"ד) - עד לתאריך 12/05/2024.

בנוסף לציונים, הקבלה לתוכנית תהיה תלויה בריאיון קבלה אישי.

כמו כן, תנאי מקדים להגשת מועמדות לתוכנית: השתתפות בפרויקט הקיץ של עבודת מחקר באחת ממעבדות המכון בחופשת הקיץ שבין שנה א' לשנה ב' וגם בין שנה ב' לשנה ג' וקבלת דו"ח סיכום חתום ע"י​ ראש המעבדה בה נעשתה העבודה.

לסטודנטים המעוניינים להירשם לדוקטורט במסלול הישיר בתכנית "אביש פרנקל" תינתן האפשרות להגיש מועמדות בסוף שנה ג' (בתנאי שעמדו בתנאי הקבלה של "אביש פרנקל").

מבנה התוכנית:

שנה א'- בוגר

תוכנית לימודים רגילה של שנה א'.

חובת השתתפות בפרויקט קיץ בחופשת הקיץ שבין שנה א' לשנה ב' - מהווה תנאי מקדים להגשת מועמדות לתוכנית. 

 

שנה ב'- בוגר

סמסטר א' + ב' – תוכנית לימודים רגילה (עידוד לסיים קורסי אבני פינה עד שלב זה).

בנוסף, בסמסטר ב' – ללמוד לפחות 5 נ"ז של קורסי בחירה מדגשים אחרים או קורסי בחירה שאינם באשכולות הדגשים (על מנת להקל על העומס בשנה ג').

חובת השתתפות בפרויקט קיץ של עבודה במעבדה בחופשת הקיץ בין שנה ב' לשנה ג'.

 

שנה ג'- בוגר

תוכנית לימודים רגילה- קורסי חובה, השלמת מינימום הנ"ז הנדרש כחובה בדגש וקורסי בחירה להשלמת הנ"ז לתואר (145 נ"ז).

במסגרת השלמת הנ"ז לתואר, יש חובת השתתפות בקורס התנסות מעבדתית – חובה לעשות את ההתנסות במעבדה שעבודת המוסמך תעשה בה.

בנוסף לקורסי הבוגר, בשנה ג' ייקח התלמיד לפחות 12 נ"ז קורסי חובה ו/או חובת-בחירה במוסמך לפי המגמה אליה ישויך. קורסים אלו יהיו בסטטוס של קורסים מאוחסנים.

שכ"ל של קורסים מאוחסנים הינו מופרד משכ"ל של תואר הבוגר.

שיוך תלמיד למגמת הלימודים במוסמך ייעשה בשלב הזה ויהיה בתיאום ובאישור ראש מסלול הבוגר וראש המגמה המיועדת.

בסוף שנה ג', עם השלמת כל הדרישות לתואר הבוגר, יקבלו התלמידים אישור זכאות לתואר בוגר (B.Sc.Med).

 

תנאי להמשך לשנה ד' בתוכנית - ממוצע של 90 ומעלה בציון הסופי לתואר הבוגר, הגשת תוכנית מחקר קצרה בחתימת ראש המעבדה וריאיון אישי על ידי ועדה שתמונה על ידי יו"ר החוג.

 

שנה ד'- מוסמך

השלמת יתר קורסי המוסמך כדי להשלים ל-24 נ"ז הדרושים בתוכנית, השלמת עבודת המוסמך והגשתה עד המועד האחרון המותר להגשת עבודות לשנה"ל של השנה הרביעית (דצמבר של אותה שנה אקדמית), ומעבר בהצלחה של בחינת המוסמך. לאחר עמידה בהצלחה בכל הדרישות המפורטות, לתלמיד יוענק תואר מוסמך M.Sc. במדעים ביו-רפואיים.

מלגה - בשנת המוסמך יקבל התלמיד מלגת מחייה בגובה 340%.

 

סיום בהצלחה של התוכנית ב-4 שנים יאפשר:

  1. קבלת תואר ראשון (B.Sc.Med) בתום שלוש שנים ולאחר עמידה בכל דרישות התואר.
  2. קבלת תואר שני (M.Sc.) בסיום שנה נוספת ולאחר עמידה בכל דרישות התואר (סיום סך נ"ז לתואר, מעבר בהצלחה של בחינת הגמר, הגשת תזה ואישורה).
  3. אפשרות למעבר למסלול ישיר לדוקטורט (Ph.D) לפי הנהלים המקובלים כיום להגשת מועמדות למסלול הישיר.
  4. אפשרות להירשם לדוקטורט במסלול הרגיל (לבעלי תואר שני).
×