כניסה

​המגמה למיקרוביולוגיה

פרופ' אלטוביה שושי
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה 3, חדר 322
טלפון: 02-6757212
shoshya@ekmd.huji.ac.il
בקרת ביטוי גנים בתגובה לשינויים בסביבה.
ביולוגיה של מולקולות RNA זעירות.
פרופ' אמסטר-חודר אורנה
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה 3, חדר 321
טלפון: 02-6758460
ornaam@ekmd.huji.ac.il
1. מנגנונים מולקולרים המעורבים בהעברת סיגנלים בחיידקים .
2. ארגון תוך-תאי של רנ"א וחלבונים: תא החיידק כמודל
3. מעורבות מערכת חישה חדשה באלימות של חיידקי E. coli הגורמים לדלקות בדרכי השתן.
פרופ' אנגלברג-קולקה חנה
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
קומה 0, בנין 3, חדר 46
טלפון: 02-6758250
hannae@ekmd.huji.ac.il
מוות מתוכנת באופן גנטי בתרבויות חיידקים: מנגנון ומשמעות התהליך.
היבטים חדשניים במחקר החיידקים כיצורים "רב-תאיים":
א. תקשורת בין חיידקים.
ב. תהליכי התמיינות של חיידקים.
ג. פיתוח דור חדש של חומרים אנטיביוטיים.
פרופ' בן-יהודה ס​​יגל
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה 4, חדר 420
טלפון: 02-6758600
sigalb@ekmd.huji.ac.il
אנו משתמשים בחיידק Bacillus Subtilis כמערכת מודל לחקר תהליכי התמיינות.
הכלים העיקריים המשמשים למחקר הם שיטות בביולוגיה מולקולרית ובביולוגיה של התא (מיקרוסקופיה פלורוסנטית). הנושאים העיקריים בהם נעסוק:
הבנת המנגנון המולקולרי של המעבר מחלוקת תא סימטרית לחלוקה אסימטרית.
שינויים במבנה ה-DNA במהלך הספורולציה.
פענוח המנגנון המולקולרי של סגרגציית הכרומוזומים בחיידקים.
תקשורת מולקולרית בין חיידקים כבסיס לתהליכי התמיינות.
פרופ' ברגמן יהודית
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה 2, בנין 3, חדר 3205
טלפון: 02-6758362
yehudit.bergman@mail.huji.ac.il
בקרת ביטוי גנים בתאי גזע.
בקרת ביטוי גנים במערכת החיסון.
פרופ' ברגר מיכאל (מיכה)
ביה"ס לרוקחות
המח' לאימונולוגיה וחקר הסרטן
קומה 5, חדר 517
טלפון:6757103
michaelb@ekmd.huji.ac.il
Genetic and biochemical dissection of quiescence in immune cells.
פרופ' ברקוביאר הלל
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה 3, חדר 325
טלפון: 02-6758256
hillelb@ekmd.huji.ac.il
1. שיטות מהירות לאפיון חיידקים פתוגניים .
2. אבולוציה של חיידקים על ידי גנים שמורים .
3. פתופיסיולוגיה של מיקובקטריה ושחפת (גנטיקה, בקטריולוגיה, אימונולוגיה).
פרופ' גולדברג ישראל
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
הבניין הבינלאומי, קומה 1
טלפון: 02-6757415
israelg@ekmd.huji.ac.il
1. הנדסה מטבולית ביצירת חומצות אורגניות בפטריות חוטיות ובשמרים (בשיתוף עם פרופ' עפרי פינס).
2. ניקוי ואפיון האנזים מלאט דהידרוגנאז מפטריות חוטיות. בירור מנגנון הבקרה על פעילות האנזים במעבר למצע ייצור חומצות אורגניות.
3. בירור מנגנון הביוסינתזה וההפרשה של קטוקרוטנואידים בחיידק Paracoccus Marcusii (בשיתוף עם פרופ' יוסי הירשברג).
ד"ר גולנזר יעקב
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית המחלקה לפרזיטולוגיה
הבניין הבינלאומי, קומה 1
טלפון: 02-6758090
jacobg@ekmd.huji.ac.il
1. השפעת תרופות נגד טפילים על המערכת החיסונית.
2. שחרור איטי של נגזרות אמפוטריצין לטיפול נגד ליישמניה.
3. השפעת אימונומודולטורים על התפתחות טפילי מלריה.
4. השפעת אימונומודולטורים על התפתחות טפילי ליישמניה.
ד"ר גורדון אורן
ביה"ח הדסה
המכון לתרפיה גנטית בקומה 2, בבנין אם וילד
טלפון: 02-6779366
orengo@hadassah.org.il
כיצד משפיעים עמידות וסבילות לאנטיביוטיקה, והאינטראקציה בין הפתוגן, האנטיביוטיקה והמאחסן, על תוצאות הטיפול בזיהומי עצם
פרופ' ג'רוס נאיף
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה 4, חדר 424
טלפון: 02-6758233
jarrous@md.huji.ac.il
1. הביולוגיה המולקולרית של Ribonuclease P, קומפלקס רב חלבוני הנושא מולקולת רנ"א הדרושה לעיבוד של רנ"א בגרעין.
2. פיתוח מערכת שחזור של קומפלקס חלבון-רנ"א של Ribonuclease P.
3. תהליכי לוקליזציה והרכבה של קומפלקס חלבון-רנ"א בגרעין.
4. רנ"א קטליטי ככלי לאינאקטיבציה של גנים פתוגניים.
ד"ר דז'יקובסקי רון
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה 1-, חדר A023
טלפון: 02-6758095
rond@ekmd.huji.ac.il
אנו מתעניינים בעיקר בבקרת ביטוי גנים בטפיל Plasmodium falciparum הגורם לתצורה הקטלנית ביותר של מלריה באדם.
1. מנגנוני בקרת ביטוי גנים וירולנטיים.
2. תפקיד ארכיטקטורת גרעין התא בבקרת ביטוי גנים.
3. מנגנוני שחבור חלופי ותפקידם.
4. מתכונות החלפת אנטיגנים והתחמקות ממערכת החיסון.
פרופ' הוניגמן אלכסנדר (אליק)
ביה"ס לרפואה​
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומה 4 בנין 6 (הדסה) חדר 40
טלפון: 02-6758645
alikh@ekmd.huji.ac.il
1.המנגנון המולקולרי המבקר את תגובת תאי סרטן לעקה חמצנית (היפוקסיה)
2. מנגנון הפעולה של CREB בבקרת ביטוי גנים בגרעין ובמיטוכונדריה
3. פיתוח וקטורים נגיפיים לפגיעה ייחודית בתאי סרטן
פרופ' הנסקי עמנואל
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה 3, חדר 324
טלפון: 02-6758196
emanuelh@ekmd.huji.ac.il
1. מנגנון מולקולרי של אלימות החיידק סטרפטוקוקוס-פיוגני – החיידק הטורף.
2. זיהוי גורמי אלימות in-vivoואינטראקציה של גורמים אלו עם המערכת האימונית המולדת .(innate)
פרופ' וולף דנה
ביה"ח הדסה עין-כרם
המחלקה לוירולוגיה קלינית
קומה ת-1
טלפון: 02-6777890/8570
danaw@ekmd.huji.ac.il
1.נגיף ה-Cytomegalovirus: מנגנוני תרופות אנטיויראליות חדשות, הבנת הפתוגנזה של הזיהום המולד במודלים ייחודיים, מנגנוני רפליקציה והבשלה של הנגיף בתא
2. פיתוח שיטות אבחנה מולקולריות וגישות מניעתיות חדשות לוירוסים
ד"ר ויסבלום יסכה
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית, קומה -1, בניין בוטנר
טלפון:
yiska.weisblum@mail.huji.ac.il
אנו מתעניינים במערכת יחסי הגומלין בין וירוסים לתאי המאכסן.
1. זיהוי ואפיון חלבונים תאיים החיוניים להדבקה בנגיף.
2. זיהוי ואפיון חלבונים אנטי ויראליים המונעים הדבקה בנגיף.
3. חקר מערכת האינטרפרון המופעלת כתגובה להדבקה.
4. בניית כלים בטוחים לחקר הדבקה בנגיפים זואונוטיים.
פרופ' ורב​ורג אלון
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה 1-, חדר A025
טלפון: 02-6757080
alonw@ekmd.huji.ac.il
1. אקולוגיה ואפידמיולוגיה של מחלות הליישמניאזיס .
2. ביולוגיה של זבובי חול מעבירי ליישמניאזיס.
3. פיתוח שיטות הדברה של זבובי חול.
פרופ' טרבולוס אלברט
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה 4, חדר 421
טלפון: 02-6757288
albertt@ekmd.huji.ac.il
הביולוגיה התאית והמולקולרית של פריונים
פרופ' טרכטנברג שלמה
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
קומת קרקע/קומת ביניים
טלפון: 02-6757421
shlomot@ekmd.huji.ac.il
1. הארגון המולקולרי והסטרוקטורלי של מרכיבי השוטון בחיידקים .
2. הקשר בין מבנה הגן המקודד לחלבון פלגלין במוטנטים פגומי תנועה והמבנה התלת ממדי של שוטון החיידק .
3. הבסיס המולקולרי והסטרוקטורלי לתנועת חיידקים חסרי שוטונים. הבסיס המולקולרי והסטרוקטורלי לתנועה ומבנה הציטוסקלטון במיקופלסמה וספירופלסמה .
4. הארגון המולקולרי של ג'לים ופוליאלקטרוליטים ביולוגיים במצב ממויים כמודלים למטריקס החוץ-תאי .
5. תפקוד ומבנה של קומפלקסים חלבוניים מקרומולקולריים בתנאי טמפרטורה גבוהה (>80°C) ו-pH נמוך (1-2) - שוטוני חיידקים תרמופרליים ואצידופיליים כמודל.
ד"ר יסעור מורן
ביה"ס לרפואה
מיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר, חדר 307
טלפון: 02-6758162
moran.yassour@mail.huji.ac.il
שילוב כלים חישוביים ומיקרוביולוגיה קלאסית למחקר של חיידקי המעי בתינוקות, החל מתהליך הלידה וההנקה וכלה בהשפעתם על בריאות הילד.
פרופ' יפה צ'ארלס
ביה"ס לרפואה
מיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה 1-, חדר A026
טלפון: 02-6757435
charlesj@ekmd.huji.ac.il
פיתוח חיסון לטפיל לישמניה.
Leishmania - אימונולוגיה של חיסון, ביוכימיה והנדסה גנטית של החלבונים מ- L. donovani שחשובים לחיסון נגד לישמניאזיס פנימי .
פיתוח של שיטות נוספות לאיפיון המחלה .
תפקידים של "Protein kinases" בקיום הלישמניה. רגולציה, איפיון וניקוי של האנזימים, השפעה על מערכת המשלים, בידוד ואפיון גנים.
ד"ר מאמו גדעון
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר
gideon.mamou@mail.huji.ac.il
The spatiotemporal organization of bacterial envelopes and their role in bacterial physiology and antimicrobial resistance.
חקר הארגון של מעטפת החיידק וחשיבותה לפיזיולוגיה התאית ולעמידות בפני טיפולים אנטימיקרוביאלי
פרופ' מבורך דרור
ביה"ח הדסה
פנימית ב', האגף לרפואה פנימית
טלפון: 02-6777317
mevorachd@hadassah.org.il
מחלות חדשות של חיסוניות מוטבעת (INNATE IMMUNITY) הנגרמות על ידי מוטציות נקודתיות
פרופ' מוזס אלון
ביה"ח הדסה עין-כרם
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
קומה 7
טלפון: 02-6776540
allonm@hadassah.org.il
פרופ' מיטרני-רוזנבאום סטלה
ביה"ח הדסה הר הצופים
מכון גולדין סאבד לתרפיה גנית
stella@mail.huji.ac.il
1. גנטיקה של מחלות שריר
2. חקר מנגנונים במחלות ניוון שרירים
ד"ר מלול דניאל
ביה"ח הדסה עין-כרם
השירות לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם
מכון שרת, קומה ת -1
טלפון: 02-6778398
daniellem@ekmd.huji.ac.il
1. בקרת ביטוי הגן לאינסולין ע"י גלוקוז, במצב נורמלי GSF/PDX כפקטור משפעל.
2. אלמנטים המבקרים את ביטוי הגן ל- GSF/PDX מאדם.
3. השפעת היפרגליקמיה על איי לנגרהנס או מצב של "רעילת גלוקוז".
4. גישות לתרפיה גנית תאית של מחלת הסוכרת.
1. יצירת תאי כבד מייצרי אינסולין.
2. התמיינות תאי B
ד"ר מלמד סהר
ביה"ס לרפואה
המחלקה למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
חדר 331, בניין בוטנר
טלפון: 02-6757004
Sahar.Melamed@mail.huji.ac.il
Understanding the roles played by regulatory RNAs in the relationships of bacteria with their environment.
פרופ' מרגלית חנה
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה 3, חדר 319
טלפון: 02-6758614
hanah.margalit@ekmd.huji.ac.il
שימוש בגישות ממוחשבות מתחום הביואינפורמטיקה להבנת הקשר בין הרצף למבנה ולתפקיד של חלבונים וחומצות גרעין. מנגנוני הכרה מולקולריים: הבנת העקרונות המכתיבים הכרה מולקולרית על סמך אינפורמצית הרצף והמבנה. אנליזה רחבת היקף של אינפורמציה גנומית.
ד"ר ניר-פ​ז רן
ביה"ח הדסה עין-כרם
מיקרוביולוגיה קלינית ומחלות זיהומיות
טלפון: 02-6776543
nirpaz@hadassah.org.il
מאפיני אלימות בזני ליסטריה אשר בודדו מישראל ושיוכם למאפיני המחלה.
מאפינים אפידמיולוגים של מיקופלסמה הומנית - דיאגנוסטיקה ועמידות לאנטיביוטיקה
ד"ר סטרכילביץ יעקב
ביה"ח הדסה עין-כרם
מיקרוביולוגיה קלינית ומחלות זיהומיות
טלפון: 02-6776543
jstrahilevitz@hadassah.org.il
אפיון ואפידמיולוגיה מולקולארית של מנגנוני עמידות ניידים לאנטיביוטיקה ממשפחת fluoroquinolones
אפיון מנגנוני עמידות לאנטיביוטיקה ממשפחת beta-lactams
פרופ'​ סידר חיים
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת ביניים, בנין 3, חדר 28
טלפון: 02-6758167
haimc@ekmd.huji.ac.il
תפקיד המתילציה בבקרת גנים בתאים אנימליים.
יחידות רפליקציה בתאים אנימליים.
מנגנון רגולציה של גנים שמתבטאים מאלל אחד.
פרופ' סימון איתמר
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולארית
בניין בוטנר, קומה 4, חדר 423
טלפון: 02-6758544
itamarsi@ekmd.huji.ac.il
שימוש בגישות גנומיות (מערכי דנ"א ושיטות ריצוף מתקדמות) לחקר, האנימלי.
במסגרת זאת אנו חוקרים-
-חקר האירגון הגנומי של הכפלת הדנ"א והקשר בינו לבין מבנה הכרומטין ובקרת השיעתוק.
-שיבושים בהכפלת הדנ"א המובילים לסרטן.
-שינויים במבנה הכרומטין לאורך מחזור התא.
המחקר במעבדה משלב גישות מולקולאריות וביואינפורמטיות ולכן יש יתרון לבעלי רקע במחשבים
פרו​פ' פולצ'ק יצחק
ביה"ח הדסה עין-כרם
מיקרוביולוגיה קלינית
קומה 1-
טלפון: 02-6776592
ItzhackP@ekmd.huji.ac.il
1. פיתוח תרופות חדישות ואמצעי הולכה חדשניים נגד מחלות פטרייתיות: שימוש בקוניוגאט סוכרי והתרופה אמפותריצין B.
2. חקר מנגנונן הרעילות של אמפותריצין B על רמה מוליקולרית.
3. מציאת תחליף למלכיט גרין (ירקרון) בטיפול במחלת הספרולגניה בדגים.
פיתוח תרופות מעכבי יצירת ביופילם בפטריות ולימוד על תהליך זה.
פרופ' פורמן-שולר אורה
ביה"ס לרפואה
מיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה 4, חדר 418
טלפון: 02-6757094
ora.furman-schueler@mail.huji.ac.il
1. איפיון, מידול ומניפולציה של אינטראקציות בין חלבונים בעזרת מחשב (Docking; Design).
• איפיון והנדסת אינטראקציות המתווכות על ידי פפטידים
• תכנון מעכבים
• חקר הבסיס המבני לחוזק וספציפיות של אינטראקציות
• איפיון מטרות קישור בעזרת מודלים חישובים מבוססי מבנה (דוגמא: איתור חלבונים שעוברים פרנזילציה)
2. מידול תנועתיות של חלבונים בעזרת כלים מרובוטיקה.
3. אבולוציה ותפקיד של רצפים חוזרים בחלבונים.
* העבודה מערבת ביולוגיה חישובית ומבוססת על עקרונות כימו-פיזיקליים וגישות בביואינפורמטיקה גם יחד. המודלים נבדקים בשיתופי פעולה עם מעבדות ניסויות.
פרופ' פינס עופרי
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה 4, חדר 419
טלפון: 02-6757203
ophryp@ekmd.huji.ac.il
1. מנגנונים מולקולרים להתפלגות כפולה (Dual Targeting) של חלבונים במדורי התא האאוקריוטי והשתתפותם במחלות באדם.
2. פומרז: אנזים מטבולי במיטוכונדריה ומרכיב של התגובה התאית לנזקי DNA בציטופלסמה והגרעין.
3. שמר האפייה כמודל לחקר תהליכים ומחלות באדם.
4. האבולוציה של מיקום כפול של חלבונים באאוקריוטים.
פרופ' פלד אמנון​
ביה"ח הדסה עין-כרם
מכון גולדין סאבד לתרפיה גנטית
טלפון: 02-6778780
peled@hadassah.org.il
מנגנוני הפעולה של כמוקינים, שימוש בכמוקינים בתרפיה תאית וגנטית.
ד"ר פלורנטין ענת​
ביה"ס לרפואה
המחלקה למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר
טלפון: 02-6757976
anat.florentin@mail.huji.ac.il
Despite its clinical significance, P. falciparum remains a difficult-to-study non-model organism with a limited set of molecular tools, a challenge restricting our understanding of fundamental parasitic processes. Our research group appies molecular-genetic and biochemical techniques for the study of unique parasitic phenomena.
פרופ' פנט עמוס
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומה 4
טלפון: 02-6758548
amospa@ekmd.huji.ac.il
1. שימוש בנגיפים לתרפיה גנטית
2. מנגנונים מולקולריים בהכפלת נגיף האיידס HIV
3. פיתוח נגיפים לשימוש כנגד מחלת הסרטן.
ד"ר צמחוני אורן
המרכז הרפואי קפלן, רחובות
היחידה למחלות זיהומיות
האגף לרפואה פנימית
טלפון: 08-9441993
Oren_Z@clalit.org.il
1. איפיון מבנה –תפקוד האנזים מייצר חמצות שומן מסוג 1 של חיידק השחפת אתר לתרופה פיראזינמיד.
2. מערכות העברת קבוצת 4' פוספו –פנטוטנית לנשאי קבוצת אציל אתר פוטנציאלי לתרופות נגד שחפת וכלי ביוטכנולוגי לסימון חלבוני שחפת.
3. בקרה של האנזים ציטראט סינתאז של חיידקי שחפת. * העבודה נעשית במכון ויצמן במחלקה לביולוגיה מבנית בשיתוף עם פרופ' ציפורה שקד וה-ISPC.
פרופ' קמפפר ריימונד
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומה 5
טלפון: 02-6758389
raymondk@ekmd.huji.ac.il
1. חיישני RNA של עקה במערכת החיסון (ראה פרסומים ב Cell וב- Nature Chemical Biology).
2. בקרה של ביטוי גנים לציטוקינים דלקתיים של אדם על ידי אלמנטים קצרים ב- mRNA (ראה פרסומים ב Cell ובGenes & Development-)
3. התחמקות נגיפים מהגנת המאכסן: דרכי הפעולה של נגיפי אבולה וצהבת נגיפית C.
4. ביולוגיה מולקולרית של סופראנטיגנים: דרכים חדשות למנוע שפעול קטלני של תאי T (ראה פרסומים בNature Medicine ).
ד"ר רובינסקי אלכסנדר
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר
טלפון: 02-6758328
alexander.rouvinski@mail.huji.ac.il
יחסי גומלין בין נגיף למאחסן
פרופ' רוזן חיים
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה 1-, חדר A027
טלפון: 02-6758409
haim.rosen@ekmd.huji.ac.il
בירור המנגנונים התאיים והמולקולריים שבבסיס הפעילות של הסטרואידים הקרדיאלים על תאי אדם.
פרופ' רוזנשיין אילן
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית בניין בוטנר קומה 3 חדר 323
טלפון: 02-6758754
ilanr@mail.huji.ac.il
מנגנוני האלימות של חיידקים גורמי מחלות. כולל מנגנוני הבקרה האלימות, אינטראקציה של החיידקים עם תאי המאכסן ותגובת התא המאכסן. כלי המחקר הם מגוונים כולל גנטיקה מולקולארית, הנדסה גנטית, ביוכימיה, ומיקרוסקופיה
ד"ר רוקם סטפן
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית הבניין הבינלאומי, קומה 1
טלפון: 02-6758752
stefanr@ekmd.huji.ac.il
1. בקרת ייצור אנטיביוטיקה בסטרפטומיצז
2. ייצור חומצות אורגניות ע"י פטריות.
פרופ' רותם שלמה
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
קומה 0, בנין 3, חדר 48
טלפון: 02-6758148
shlomoro@​ekmd.huji.ac.il
1. ליפופרוטאינים ביואקטיבים בקרום חיידקי המיקופלסמה.
2. אינטראקציה של מיקופלסמה עם תאי מאכסן.
3. אינאקטיבציה סלקטיבית של חלבוני קרום הידרופובים.​
ד"ר רחמילביץ יעקב
ביה"ח הדסה עין כרם
מכון גולדין סאבד לתרפיה גנטית
בנין אם וילד, קומה 2 חדר 256
טלפון: 02-6777848
rjacob@hadassah.org.il
1. החלבון pp14 – כלקטין המבקר תגובות חיסוניות.
2. סבילות חיסונית הנגרמת על ידי תאי גזע מזנכומלים.
3. תאים רגולטורים של מערכת החיסון בסרטן השד.
פרופ' שלומאי יוסף
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר, קומה -1, חדר A024
טלפון: 02-6758089
josephs@ekmd.huji.ac.il
1. אינטראקציות ספציפיות חלבון DNA- באתר ה origin- להכפלת הכרומוזום.
2. בקרת תהליך ההכפלה של DNA חוץ-כרומוזומלי בתאים אאוקריוטיים.
3. מבני DNA ייחודיים כאלמנטים של בקרה בתהליך ההכפלה של ה DNA בתאים אאוקריוטיים.
4. בקרת תהליך ההכפלה של ה- DNA המיטוכונדריאלי באדם.


×