כניסה

​​תואר מוס​מך במדעים ביו-רפואיים (MSc)​​

עיקרי התוכנית

החוג למדעים ביו-רפואיים כולל מגוון רחב של מסלולי התמחות, המשלבים באופן ייחודי מחקר ולימודים במדעי הרפואה והחיים, תוך שימת דגש על הבנת תפקוד מערכות גוף האדם במצבי בריאות וחולי. הלימודים בחוג הינם לתואר שני (M.Sc) או שלישי (Ph.D) במסלול הישיר או הרגיל. לימודי המוסמך ​​אורכים שנתיים במסגרתם התלמיד לומד קורסים בהיקף של 28 נ"ז (לפחות) ומגיש עבודת תיזה המסכמת את המחקר שנעשה. לימודי הדוקטוראט אורכים כ- 4-5 שנים.
הלימודים מכשירים ומכינים את בוגרי תואר מוסמך ודוקטוראט  להיות בראש ובראשונה חוקרי העתיד בחוד החנית  של מדינת ישראל. תחומי ההתמחות מתפרשים מהבנת הצופן הגנטי ותרגומו, לתהליכי התפתחות מהשלבים המולקולריים-תאיים ועד ליצירת הגוף השלם, וכלה בהבנת תפקוד התא הבודד ומערכות הגוף.
עם סיום התואר הבוגרים יוכלו להשתלב בתפקידי מחקר והוראה במוסדות אקדמיים, עבודה ומחקר בתעשיות עתירות ידע, עבודה במעבדות בבתי חולים ומערכות הבריאות.

אודות התוכנית

במסגרת החוג למדעים ביו-רפואיים ישנן מספר תוכניות לתארים מתקדמים אליהן ניתן להגיש מועמדות, זאת בהתאם לציוני הבוגר של המועמד ולמספר המקומות הפנויים בתוכנית.

מוסמך רגיל - מסלול לימודים לתואר שני בחוג למדעים ביו-רפואיים

לתוכנית זו יכולים להגיש מועמדות סטודנטים אשר ממוצע תואר הבוגר שלהם הינו 80 ומעלה (מגמת גנטיקה של האדם - 82 ומעלה). לסטודנטים שיעמדו בקריטריונים ויתקבלו למוסמך ויקדישו את מלוא זמנם למחקר תוענק מלגה חודשית של מינימום 200%. סטודנטים בתוכנית זו, שיבחרו להמשיך ואף יתקבלו למסלול הישיר לדוקטורט, או סטודנטים שיסיימו תואר מוסמך בהצלחה ויתקבלו ללימודי דוקטורט, ימומנו במלגות מחייה ומשרות על פי המדרג וההיצע שהיה מקובל עד כה, ובהתאם לתקנון מלגות של הפקולטה.

הגשת מועמדות לתוכנית זו למועמדים בעלי תואר בוגר עם ממוצע 90 ומעלה. בתוכנית זו התלמידים לומדים תואר מוסמך מצומצם יותר (הן בנ"ז והן בלוח הזמנים). עם תום השלמת לימודי  המוסמך (ממוצע קורסי מוסמך מעל 90)  התלמיד יעבור מבחן סינון למעבר לדוקטורט במסלול הישיר.  לתוכנית זו מספר  מקומות מוגבלים בשנה.

תלמידים המתחילים תואר מוסמך יכולים בהמשך להגיש מועמדות למסלול ישיר לדוקטורט (להתקבל ללימודים לקראת תואר שלישי מבלי לה​גיש עבודת מוסמך).

התנאים להגשת מועמדות למסלול ישיר:
 • סיום כל קורסי המוסמך בממוצע 90 לפחות (תוך פרק זמן של עד שנתיים מיום תחילת הלימודים למוסמך).
 • לתלמיד חייב להיות ניסיון במחקר במסגרת המוסמך וידע מעמיק בנושא עבודתו.
 • המלצת מנחה.
 • תקציר על המחקר.
באם יתקיימו כל התנאים המצוינים לעיל יכול התלמיד להגיש בקשה לחוג לגשת לבחינת סינון למסלול ישיר. 
את הבקשה של התלמיד צריכים לבדוק ולאשר: ראש המגמה, ראש החוג וראש הועדה ללימודים מתקדמים.
אם אישרו, יו"ר המגמה ימנה ועדה בת שלושה שופטים. אחד מן השופטים ישמש כיו"ר הבחינה. צוות הבוחנים לא יכלול את מנחה/י התלמיד​. שני השופטים שאינם משמשים כיו"ר הבחינה יכינו נושא או שאלה עם 1 עד 3 מאמרים. המאמרים/ רשימת נושאים יועברו לתלמיד לא יאוחר משלושה שבועות לפני הבחינה, והוא ייבחן על כל הנושאים והמאמרים שקיבל.
תפקיד יו"ר הבחינה: יו"ר הבחינה ידאג לאווירה נינוחה ולניתוב נאות של הדיון. כמו כן, ידאג לשתף את כל השופטים באופן פעיל בדיון. 
מבנה הבחינה:  משך הבחינה כשעה.  בחלקה הראשון (עד 15 דקות) יציג התלמיד את פרוייקט המחקר, שאותו ביצע או היה שותף לו במעבדה. בחלקה השני ייבחן על בקיאותו והבנתו את המאמרים.
תוצאות הבחינה: ועדה תמליץ על מעבר לדוקטורט, אם כישוריו וניסיונו המדעי של הסטודנט נאותים. אם לא יומלץ על מעבר לדוקטורט, תציע הועדה שהסטודנט יסיים תואר מוסמך במסלול המקובל. אין מועד ב' לבחינת מעבר (סינון). אין ציון מספרי לבחינת סינון למסלול ישיר.

מגמ​ות הלימוד

המגמה מאחדת במסגרתה חוקרים מתחומי מחקר המייצגים מגוון רחב של נושאים קליניים ובסיסיים, אשר עוסקים בבקרה של תהליכים נורמליים ופתולוגיים. מטרת המגמה להקנות לתלמידים ידע בבקרה גנטית, מולקולרית ותאית בתהליכי התפתחות, בתהליכים מטבוליים, בתזונה קלינית, בבקרה הורמונלית, בהעברה עצבית ובהתמרה סרטנית.
מטרת המגמה היא להכשיר תלמידים בתחומי הביולוגיה של התא, בקרת הארגון הרקמתי, אימונולוגיה וחקר הסרטן. המגמה כוללת שלושה אפיקי מחקר עיקריים: ביולוגיה של התא, אימונולוגיה, חקר הסרטן.
המגמה לגנטיקה של האדם מכשירה מתמחים בתחומי הגנטיקה הקלאסית והמולקולארית, גנומיקה ואפיגנומיקה.
המסלול המחקרי מכשיר תלמידים בתחומי הלימוד והמחקר הבאים:
 • מבנה גנים ומבנה הגנום (דנ"א, כרומטין, כרומוזומים וגרעין)
 • שינויים גנטיים (מוטציה, רקומבינציה, טרנספוזיציה)
 • התבטאות גנים והבקרה עליה (כולל בקרה על מחזור התא ודיפרנציאציה)
 • גנטיקה של תהליכי התפתחות
 • גנטיקה של אוכלוסיות
 • יישומי הגנטיקה ברפואה, בחקלאות ובביוטכנולוגיה
המסלול לייעוץ גנטי
מטרת התוכנית להכשיר תלמידי מוסמך לתואר בייעוץ גנטי. במסגרת זו ירכשו התלמידים ידע בתחומי הגנטיקה המולקולרית וההומנית, באספקטים קליניים של מחלות תורשתיות, ובהיבטים פסיכולוגיים ואתיים של מידע גנטי. כמו כן, כוללת התו​כנית הכשרה מעשית ביעוץ גנטי דרך תצפיות במרפאות לגנטיקה. זו מסגרת לתואר שאינו מחקרי, אך ניתן להשתלב במקביל גם במסלול המחקרי של המגמה.
היקף הלימודים – 45-48 נ"ז. משך הלימודים לתואר המוסמך ביעוץ גנטי הוא שנתיים. במידה ומבצעים מחקר במקביל, משך השלמת התואר הוא בדרך כלל שלוש שנים.
המסלול נפתח אחת לשנתיים, ומספר המקומות בו מוגבל. מועמדים בעלי הישגים גבוהים מאוד בתואר הבוגר יוזמנו לראיונות קבלה. מוזמנים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון בביולוגיה, מדעים ביו-רפואיים, מסלול משולב לפסיכולוגיה וביולוגיה ומסלולים דומים. לעיתים נדרשים קורסי השלמה.
הלימודים כוללים קורסים מהתוכנית הכללית בגנטיקה של האדם, קורסים ייעודיים למסלול, וכן ייעוץ גנטי מעשי בהיקף של כחודשיים כל שנה. ההכשרה בייעוץ גנטי דורשת התנסות במרפאות. נושא זה מודגש בתוכנית ויתבצע בבית החולים האוניברסיטאי הדסה, בבתי חולים המסונפים ובבתי חולים אחרים שיאושרו על ידי ועדת הלימודים של המסלול.
לאחר השלמת הלימודים, וכדי לעסוק בייעוץ גנטי נדרש סטאג' (התמחות) של שנתיים במסגרת מכון גנטי באחד מבתי החולים בישראל. לאחר השלמת ההתמחות ניתן לגשת למבחן רישוי של משרד הבריאות.
מטרת המגמה היא להכשיר תלמידים במחקר בתחומי המדע העוסקים במיקרוביולוגיה רפואית, בקטריולוגיה, ביולוגיה תאית מולקולרית, וירולוגיה, פרזיטולוגיה, מיקרוביולוגיה שימושית וביוטכנולוגיה, הנדסה גנטית, מיקרוביולוגיה מבנית, אנליזה ממוחשבת וביואינפורמטיקה.
המגמה למיקרוביולוגיה מציעה תוכנית לימודים המתבססת על השילוב בין המקצועות הביולוגיים והרפואיים. התוכנית מקנה לבוגריה ידע רחב בנושאים המצויים בחזית המחקר הבסיסי, היישומי והרפואי ומכשירה אותם למגוון תפקידים בתחומי המחקר וההוראה במוסדות האקדמיים, במחקר הקליני ובחברות הביוטכנולוגיות.
תלמידים שבתואר הבוגר שלהם לא נכלל קורס בתחום הביואינפורמטיקה, יידרשו להשתתף - במסגרת לימודי המוסמך בקורס בביואינפורמטיקה.
המגמה לנוירוביולוגיה עוסקת בחקר אינטגרטיבי רב-תחומי של המוח ומערכת העצבים. המורים החברים מתמחים בחקר המוח ומערכת העצבים במצבים נורמליים ובמצבי פגיעה ומחלה.
המטרה היא להכשיר את התלמידים בהיבטים בסיסיים ורפואיים של חקר המוח ומערכת העצבים באדם.
הלימודים הם רב תחומיים ומאפשרים בחירה בין מספר מסלולי התמחות עיקריים:
 • התפתחות המוח ומערכת העצבים.
 • תהליכים תאיים ומולקולריים במוח ובמערכת העצבים
 • תפקודים גבוהים  ורשתות עצביות במוח ובמערכת העצבים
 • מחלות, ניוון, חבלה  ובעיות תפקוד במוח ובמערכת העצבים

תוכניות נוספות במסגרת החוג למדעים ביו-רפואיים המשולבות עם חוגים אחרים
תוכנית MD-PhD תוכנית לימודים משולבים לקראת תואר דוקטור לרפואה (MD) ודוקטוראט במדעים ביו-רפואיים (PhD). לפרטים נוספים
תוכנית משולבת MD-MSc תוכנית לימודים משולבים לקראת תואר דוקטור לרפואה (MD) ומוסמך במדעים ביו-רפואיים (MSc). לפרטים נוספים

פרוט הקורסים

למידע מפורט על כל הקורסים של התואר ניתן להיכנס לשנתון הקורסים של האוניברסיטה המתעדכן כל שנה.

תנאי קבלה

תנאי הקבלה לתואר מוסמך: תואר בוגר בתחומי מדעי הטבע, רפואה, מדעים ביו-רפואיים בציון 80 לפחות. למגמת  גנטיקה של האדם, נדרש ממוצע 82 לפחות. למסלול ייעוץ גנטי נדרש ממוצע 85 לפחות.
לפירוט נוסף על כל תנאי הקבלה ראו את תקנון הלימודים לתואר מוסמך ואתר מדור רישום וקבלה.
תנאי הקבלה לתואר דוקטור- מפורט באתר הרשות לתלמידי מחקר.

מידע על מלגות​

ראו כאן​ מידע מפורט אודות המלגות.

 

השלמה למחקר בפקולטה לרפואה

מועמד המבקש לכתוב עבודת דוקטור בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, ואין לו עבודת גמר לתואר מוסמך, יירשם בפקולטה כתלמיד השלמה למחקר. במהלך תוכנית ההשלמה יהא על התלמיד לכתוב עבודה המקבילה לעבודת-גמר למוסמך באוניברסיטה העברית, ולהשיג בה ציון 85 לפחות. על המועמד למצוא מנחה טרם הרשמתו. תוכנית עבודת הגמר תאושר ע"י יו"ר המגמה ויו"ר הועדה ללימודים מתקדמים. כמו כן, אם ימצאו יו"ר המגמה ויו"ר הועדה ללימודים מתקדמים, כי על התלמיד להשתתף בקורסים במהלך תוכנית ההשלמה, יקבל התלמיד רשימת קורסים מפורטת, ויהא עליו לסיים את הקורסים בציון ממוצע של 85 לפחות, ולא פחות מציון 80 בכל קורס. משך תוכנית לימודי ההשלמה למחקר לא יעלה על שנתיים. עם סיום החובות במסגרת הפקולטה לרפואה, תישקל מועמדות התלמיד ללימודי דוקטורט על ידי הרשות לתלמידי מחקר. הליך הקבלה כמשלים למחקר נעשה באמצעות הרשות לתלמידי מחקר.

נהלי הרשמה

הרישום ללימודי מוסמך נעשה בשני מישורים במקביל:
 1. רישום מקוון דרך אתר הרשמה לאוניברסיטה - הרישום באתר זה כרוך בתשלום דמי הרשמה.
 2. רישום דרך אתר הרשמה לפקולטה, שם לייצור חשבון משתמש של EKMD ולהעלות מסמכים המפורטים באתר:  טופס הרשמה (הנמצא באתר), קורות חיים, גיליון ציונים.
על מנת שניתן יהיה להתקבל ללימודי מוסמך, נדרש בין היתר למצוא מנחה שיהיה מוכן להנחות אותך בעבודת המחקר. באתר הפקולטה לרפואה, ניתן למצוא (בלחיצה על שם המגמה) את שמות החוקרים ותחומי המחקר שלהם

רשימות החוקרים לפי המגמות

לאחר הרישום והעלאת הטפסים יהיה ניתן לבדוק את נתוניך ותשלח תשובה בהתאם.
הרישום לתואר דוקטור נעשה באמצעות הרשות לתלמידי מחקר

בעלי תפקידים

ראש החוג למדעים ביו-רפואיים: פרופ' יעל שטרן-באך​ - ​yael.stern-bach@mail.huji.ac.il

 
ראשי המגמות (נכון לשנה"ל תשפ"א):

יצירת קשר​

מזכירה לענייני הוראה ותלמידים:
גב' לורה ברנדל - 02-6757526, laurabr@savion.huji.ac.il

רכזת הוראה ותלמידים:
גב' ליאת אוחנה - 02-6758186, liato@savion.huji.ac.il

פקס: 02-6757529

מזכירות התלמידים ש​ל החוג למדעים ביו-רפואיים​ נמצאת בבניין הדיקנאט של הפקולטה לרפואה, קומה 2, חדרים 2206, 2208.

×