כניסה

​​תואר מוס​מך במדעים ביו-רפואיים (MSc)​​

עיקרי התוכנית

החוג למדעים ביו-רפואיים כולל מגוון רחב של מסלולי התמחות, המשלבים באופן ייחודי מחקר ולימודים במדעי הרפואה והחיים, תוך שימת דגש על הבנת תפקוד מערכות גוף האדם במצבי בריאות וחולי. הלימודים בחוג הינם לתואר שני (M.Sc) או שלישי (Ph.D) במסלול הרגיל או הישיר לדוקטוראט.
לימודי המוסמך אורכים שנתיים במסגרתם התלמיד לומד קורסים בהיקף של 28 נ"ז (לפחות) ובנוסף מגיש עבודת תיזה, המסכמת את המחקר שנעשה, ששוות ערך לעוד 12 נ"ז.
נקודות הזכות עבור התיזה לא יופיעו בגליון הציונים של התלמיד וציון התיזה לא ישוקלל לפי נקודות זכות של קורס אלא יעמוד כציון בפני עצמו.
לימודי הדוקטוראט אורכים כ- 4-5 שנים.
הלימודים מכשירים ומכינים את בוגרי תואר מוסמך ודוקטוראט להיות בראש ובראשונה חוקרי העתיד בחוד החנית של מדינת ישראל. תחומי ההתמחות מתפרשים מהבנת הצופן הגנטי ותרגומו, לתהליכי התפתחות מהשלבים המולקולריים-תאיים ועד ליצירת הגוף השלם, וכלה בהבנת תפקוד התא הבודד ומערכות הגוף.​
עם סיום התואר הבוגרים יוכלו להשתלב בתפקידי מחקר והוראה במוסדות אקדמיים, עבודה ומחקר בתעשיות עתירות ידע, עבודה במעבדות בבתי חולים ומערכות הבריאות.

אודות התוכנית

במסגרת החוג למדעים ביו-רפואיים ישנן מספר תוכניות לתארים מתקדמים אליהן ניתן להגיש מועמדות, זאת בהתאם לציוני הבוגר של המועמד ולמספר המקומות הפנויים בתוכנית.
מוסמך רגיל - מסלול לימודים לתואר שני בחוג למדעים ביו-רפואיים
לתוכנית זו יכולים להגיש מועמדות סטודנטים אשר ממוצע תואר הבוגר שלהם הינו 80 ומעלה. לסטודנטים שיעמדו בקריטריונים ויתקבלו למוסמך ויקדישו את מלוא זמנם למחקר תוענק מלגה חודשית של מינימום 200%. סטודנטים בתוכנית זו, שיבחרו להמשיך ואף יתקבלו למסלול הישיר לדוקטורט, או סטודנטים שיסיימו תואר מוסמך בהצלחה ויתקבלו ללימודי דוקטורט, ימומנו במלגות מחייה ומשרות על פי המדרג וההיצע שהיה מקובל עד כה, ובהתאם לתקנון מלגות של הפקולטה.
הגשת מועמדות לתוכנית זו למועמדים בעלי תואר בוגר עם ממוצע 90 ומעלה. בתוכנית זו התלמידים לומדים תואר מוסמך מצומצם יותר (הן בנ"ז והן בלוח הזמנים). עם תום השלמת לימודי המוסמך (24 נ"ז בממוצע מעל 90) התלמיד יעבור מבחן סינון למעבר לדוקטורט במסלול הישיר. לתוכנית זו מספר  מקומות מוגבלים בשנה.
מועד אחרון לרישום לתכנית אביש-פרנקל לשנת הלימודים תשפ"ה 31.05.2024 (ראיונות יתקיימו במהלך יוני-יולי)
תלמידים המתחילים תואר מוסמך רגיל יכולים בהמשך להגיש מועמדות למסלול ישיר לדוקטורט (להתקבל ללימודים לקראת תואר שלישי מבלי להגיש עבודת מוסמך).
התנאים להגשת מועמדות למסלול ישיר ממוסמך רגיל הם:
 • סיום כל קורסי המוסמך בממוצע 85 לפחות ( חל משנה"ל תשפ"ג) (תוך פרק זמן של עד שנתיים מיום תחילת הלימודים למוסמך).
 • לתלמיד חייב להיות ניסיון במחקר במסגרת המוסמך וידע מעמיק בנושא עבודתו.
 • המלצת מנחה.
 • תקציר על המחקר.
באם יתקיימו כל התנאים המצוינים לעיל יכול התלמיד להגיש בקשה לחוג לגשת לבחינת סינון למסלול ישיר. 
את הבקשה של התלמיד צריכים לבדוק ולאשר: ראש המגמה, ראש החוג וראש הועדה ללימודים מתקדמים.
אם אישרו, יו"ר המגמה ימנה ועדה בת שלושה שופטים. אחד מן השופטים ישמש כיו"ר הבחינה. צוות הבוחנים לא יכלול את מנחה/י התלמיד​. שני השופטים שאינם משמשים כיו"ר הבחינה יכינו נושא או שאלה עם 1 עד 3 מאמרים. המאמרים/ רשימת נושאים יועברו לתלמיד לא יאוחר משלושה שבועות לפני הבחינה, והוא ייבחן על כל הנושאים והמאמרים שקיבל.
תפקיד יו"ר הבחינה: יו"ר הבחינה ידאג לאווירה נינוחה ולניתוב נאות של הדיון. כמו כן, ידאג לשתף את כל השופטים באופן פעיל בדיון. 
מבנה הבחינה:  משך הבחינה כשעה.  בחלקה הראשון (עד 15 דקות) יציג התלמיד את פרוייקט המחקר, שאותו ביצע או היה שותף לו במעבדה. בחלקה השני ייבחן על בקיאותו והבנתו את המאמרים.
תוצאות הבחינה: ועדה תמליץ על מעבר לדוקטורט, אם כישוריו וניסיונו המדעי של הסטודנט נאותים. אם לא יומלץ על מעבר לדוקטורט, תציע הועדה שהסטודנט יסיים תואר מוסמך במסלול המקובל. אין מועד ב' לבחינת מעבר (סינון). אין ציון מספרי לבחינת סינון למסלול ישיר.

הצעת מחקר

החל משנה"ל תשפ"ג, כל תלמיד שהתחיל בתשפ"ג את תואר המוסמך והלאה (בין אם בתכנית הרגילה או בתכנית ייעודית למסלול הישיר), יגיש, בסוף שנה א' לתואר (בתום שני סמסטרים מתחילת הלימודים), הצעת מחקר שתכלול את הנקודות הבאות:
Title, Introduction, Research question(s) , hypothesis and specific aims, Expected Significance, Experimental design, Preliminary results – optional, References.
ההצעה תכתב בטופס ייעודי שיכלול את כל הסעיפים הנ"ל ותהיה עם הגבלת מילים (סה"כ היקף ההצעה אמורה להסתכם בלא יותר מ- 3-4 עמודים). טופס ההצעה ישלח ישירות לתלמידים ולמנחים. ההצעה תיבדק במסגרת מגמת התלמיד, והתלמיד והמנחה יקבלו עליה משוב.
מטרת הגשת הצעת המחקר לוודא כי לכל תלמיד יש עד סוף שנה א' פרוייקט מחקר ברור, ממוקד ותוכנית עבודה. במידת הצורך, ניתן יהיה לזהות בעיות בשלב מוקדם ולא בסוף התואר. כתיבת הצעת המחקר תהווה גם התנסות לתלמיד בכתיבה אקדמית.

מגמ​ות הלימוד

המגמה מאחדת במסגרתה חוקרים מתחומי מחקר המייצגים מגוון רחב של נושאים קליניים ובסיסיים, אשר עוסקים בבקרה של תהליכים נורמליים ופתולוגיים. מטרת המגמה להקנות לתלמידים ידע בבקרה גנטית, מולקולרית ותאית בתהליכי התפתחות, בתהליכים מטבוליים, בתזונה קלינית, בבקרה הורמונלית, בהעברה עצבית ובהתמרה סרטנית.
מטרת המגמה היא להכשיר תלמידים בתחומי הביולוגיה של התא, בקרת הארגון הרקמתי, אימונולוגיה וחקר הסרטן. המגמה כוללת שלושה אפיקי מחקר עיקריים: ביולוגיה של התא, אימונולוגיה, חקר הסרטן.
המגמה לגנטיקה של האדם מכשירה מתמחים בתחומי הגנטיקה הקלאסית והמולקולארית, גנומיקה ואפיגנומיקה.
המסלול המחקרי מכשיר תלמידים בתחומי הלימוד והמחקר הבאים:
 • מבנה גנים ומבנה הגנום (דנ"א, כרומטין, כרומוזומים וגרעין)
 • שינויים גנטיים (מוטציה, רקומבינציה, טרנספוזיציה)
 • התבטאות גנים והבקרה עליה (כולל בקרה על מחזור התא ודיפרנציאציה)
 • גנטיקה של תהליכי התפתחות
 • גנטיקה של אוכלוסיות
 • יישומי הגנטיקה ברפואה, בחקלאות ובביוטכנולוגיה
המסלול לייעוץ גנטי
התוכנית לתואר שני בייעוץ גנטי מספקת לתלמידיה הבנה מעמיקה של ההיבטים הקליניים, המדעיים, הפסיכולוגיים והאתיים של מידע גנטי.
התוכנית משלבת לימודים תיאורטיים מקיפים ותצפיות במרפאות לגנטיקה. במהלך הלימודים, הסטודנטים מפתחים שלושה כישורים מרכזיים:
 • הבנה מעמיקה של ההיבטים הקליניים והמולקולריים של הגנטיקה של האדם;
 • היכולת להעביר מידע גנטי מורכב לקהל מגוון של נועצים;
 • הבנת ההשלכות של מידע גנטי על הפרט, המשפחה, והחברה.
זאת מתוך הכרה כי תפקיד היועצים הגנטיים חשוב לא רק מול פציינטים, אלא גם מול רופאים והציבור הרחב, בהעמקת הידע אודות מידע גנטי, ומורכבותו.
התוכנית נוסדה ב-1997, והייתה התוכנית הראשונה לייעוץ גנטי בישראל. מאז הכשירה את מרבית היועצות הגנטיות הפועלות כיום בישראל.
התכנית לייעוץ גנטי באוניברסיטה העברית מתקיימת כמסלול לתואר שני לא מחקרי.
תכנית הלימודים (קורסים) בייעוץ גנטי תימשך שנתיים ותכלול קורסים בהיקף של כ-48 נ"ז. התכנית כוללת קורסים ותצפיות במהלך כל ימות השבוע. נדרשת נוכחות מלאה בכל הקורסים והתצפיות.
עם סיום בהצלחה של הקורסים ודרישות התואר, יוענק לתלמידים הזכאים, תואר מוסמך לא מחקרי מהחוג למדעים ביו-רפואיים, מגמת ייעוץ גנטי.
המעוניינים לשלב בתואר גם מחקר ולכתוב בסיומה תיזה (על מנת לא לסגור בפניהם  את האפשרות להמשיך גם ללימודי דוקוטוראט בעתיד), יוכלו לעשות זאת בסיום התואר השני במסגרת לימודי השלמה למחקר.  את שלב ביצוע המחקר ניתן להתחיל כבר במקביל ללימודי הייעוץ הגנטי, אך את כתיבת התיזה והבחינה, ניתן יהיה לעשות רק לאחר קבלת התואר השני, כלומר בשנה שלישית בסטטוס של לימודי השלמה למחקר. מודגש כי התואר המוענק למסיימי ייעוץ גנטי הוא תואר שני לא מחקרי.
לעיסוק בייעוץ גנטי נדרש אישור של משרד הבריאות ורישיון. ראו קישור לאתר משרד הבריאות.
התכנית נפתחת פעם בשנתיים. בתכנית מספר מקומות מוגבל, ודרישות הקבלה גבוהות.
רשאים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון במדעי החיים או ביולוגיה או מדעי הרפואה/מדעים ביו-רפואיים- בציון 85 לפחות.
תישקל מועמדותם של בעלי תואר ראשון ממקצועות אחרים (כגון סיעוד, רוקחות, פסיכולוגיה), אך למועמדים אלה תיתכן דרישה לקורסי השלמה טרם אפשרות להגשת מועמדות  למסלול.
לאחר מיון ראשוני של המועמדויות, מועמדים אשר יימצאו מתאימים יוזמנו לראיון. לידיעתכם, הראיונות יתקיימו בחודש יוני 2023
לידיעה: מועמדים שלא יתקבלו למסלול הייעוץ הגנטי, יוכלו להציג מועמדות ללימודי המוסמך במסלול המחקרי של המגמה לגנטיקה של האדם.

? שאלות נפוצות ותשובות על מקצוע הייעוץ הגנטי ?

1. מתי אוכל לעסוק בפועל בייעוץ גנטי?
✓ מיד עם סיום התואר ניתן להתחיל לעבוד במרפאות גנטיות בבתי החולים השונים. יש תקופת הכשרה (סטאג') של שנתיים, בסיומה יש לגשת למבחן רישוי של משרד הבריאות.
2. האם ניתן לעבוד רק בבתי חולים?
✓ לא. יש יועצות/ים גנטיים המועסקים בקופות חולים ובמספר הולך ועולה של חברות פרטיות. נכון להיום את הסטאג' ניתן לבצע רק במכון גנטי.
3. האם הכשרה בישראל מאפשרת לעבוד במקומות אחרים בעולם כיועץ גנטי?
✓ יש מדינות בהן אין בעיה לעבוד, בעוד שבמדינות אחרות (כדוגמת ארה"ב) לא ניתן.
4. באלו תחומים עוסקים יועצים גנטיים?
✓ מגוון התחומים רחב מאוד וכולל רפואת עובר וכן מרבית סוגי המחלות, הן בילדים והן במבוגרים. יש יועצים/ות שמתמחים בתחום מסוים, ויש כאלו שעובדים במספר תחומים.
5. האם יועץ/ת גנטי/ת יכולים לעבוד עצמאית?
✓ כיום ניתן לעבוד רק עם רופא/ה גנטיקאי/ת. עדין יש עצמאות רבה ליועצים/ות ואחריות רבה.
לשאלות נוספות על המקצוע ניתן לפנות במייל אל דר' שירי שקדי-רפיד, אחראית המסלול לייעוץ גנטי באוניברסיטה העברית:  shirish@hadassah.org.il
מטרת המגמה היא להכשיר תלמידים במחקר בתחומי המדע העוסקים במיקרוביולוגיה רפואית, בקטריולוגיה, ביולוגיה תאית מולקולרית, וירולוגיה, פרזיטולוגיה, מיקרוביולוגיה שימושית וביוטכנולוגיה, הנדסה גנטית, מיקרוביולוגיה מבנית, אנליזה ממוחשבת וביואינפורמטיקה.
המגמה למיקרוביולוגיה מציעה תוכנית לימודים המתבססת על השילוב בין המקצועות הביולוגיים והרפואיים. התוכנית מקנה לבוגריה ידע רחב בנושאים המצויים בחזית המחקר הבסיסי, היישומי והרפואי ומכשירה אותם למגוון תפקידים בתחומי המחקר וההוראה במוסדות האקדמיים, במחקר הקליני ובחברות הביוטכנולוגיות.
תלמידים שבתואר הבוגר שלהם לא נכלל קורס בתחום הביואינפורמטיקה, יידרשו להשתתף - במסגרת לימודי המוסמך בקורס בביואינפורמטיקה.
המגמה לנוירוביולוגיה עוסקת בחקר אינטגרטיבי רב-תחומי של המוח ומערכת העצבים. המורים החברים מתמחים בחקר המוח ומערכת העצבים במצבים נורמליים ובמצבי פגיעה ומחלה.
המטרה היא להכשיר את התלמידים בהיבטים בסיסיים ורפואיים של חקר המוח ומערכת העצבים באדם.
הלימודים הם רב תחומיים ומאפשרים בחירה בין מספר מסלולי התמחות עיקריים:
 • התפתחות המוח ומערכת העצבים.
 • תהליכים תאיים ומולקולריים במוח ובמערכת העצבים
 • תפקודים גבוהים  ורשתות עצביות במוח ובמערכת העצבים
 • מחלות, ניוון, חבלה  ובעיות תפקוד במוח ובמערכת העצבים
תוכניות נוספות במסגרת החוג למדעים ביו-רפואיים המשולבות עם חוגים אחרים
תוכנית MD-PhD תוכנית לימודים משולבים לקראת תואר דוקטור לרפואה (MD) ודוקטוראט במדעים ביו-רפואיים (PhD). לפרטים נוספים
תוכנית משולבת MD-MSc תוכנית לימודים משולבים לקראת תואר דוקטור לרפואה (MD) ומוסמך במדעים ביו-רפואיים (MSc). לפרטים נוספים

פרוט הקורסים

למידע מפורט על כל הקורסים של התואר ניתן להיכנס לשנתון הקורסים של האוניברסיטה המתעדכן כל שנה.

תנאי קבלה

תנאי הקבלה לתואר מוסמך: תואר בוגר בתחומי מדעי הטבע, רפואה, מדעים ביו-רפואיים בציון 80 לפחות. 
למגמת ייעוץ גנטי נדרש ממוצע 85 לפחות.
לפירוט נוסף על כל תנאי הקבלה ראו את תקנון הלימודים לתואר מוסמך ואתר מדור רישום וקבלה.
תנאי הקבלה לתואר דוקטור- מפורט באתר הרשות לתלמידי מחקר.

מידע על מלגות​

ראו כאן​ מידע מפורט אודות המלגות.
פטור שכר לימוד לתלמידי תואר שני מחקרי בפקולטות ניסוייות קישור לאתר
קישור לתקנון המלגות האוניברסיטאי.
תלמידי מוסמך שיימצאו מתאימים יוכלו להיות מועמדים לקבלת מלגת מחייה מוגדלת, בהתאם להחלטת ותקנון הפקולטה

השלמה למחקר בפקולטה לרפואה

מועמד המבקש לכתוב עבודת דוקטור בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, ואין לו עבודת גמר לתואר מוסמך, יירשם בפקולטה כתלמיד השלמה למחקר. במהלך תוכנית ההשלמה יהא על התלמיד לכתוב עבודה המקבילה לעבודת-גמר למוסמך באוניברסיטה העברית, ולהשיג בה ציון 85 לפחות. על המועמד למצוא מנחה טרם הרשמתו. תוכנית עבודת הגמר תאושר ע"י יו"ר המגמה ויו"ר הועדה ללימודים מתקדמים. כמו כן, אם ימצאו יו"ר המגמה ויו"ר הועדה ללימודים מתקדמים, כי על התלמיד להשתתף בקורסים במהלך תוכנית ההשלמה, יקבל התלמיד רשימת קורסים מפורטת, ויהא עליו לסיים את הקורסים בציון ממוצע של 85 לפחות, ולא פחות מציון 80 בכל קורס. משך תוכנית לימודי ההשלמה למחקר לא יעלה על שנתיים. עם סיום החובות במסגרת הפקולטה לרפואה, תישקל מועמדות התלמיד ללימודי דוקטורט על ידי הרשות לתלמידי מחקר. הליך הקבלה כמשלים למחקר נעשה באמצעות הרשות לתלמידי מחקר.

נהלי הרשמה

הרישום ללימודי מוסמך נעשה בשני מישורים במקביל:
 1. רישום מקוון דרך אתר הרשמה לאוניברסיטה - הרישום באתר זה כרוך בתשלום דמי הרשמה.
 2. רישום דרך אתר הרשמה לפקולטה, שם לייצור חשבון משתמש של EKMD ולהעלות מסמכים המפורטים באתר:  טופס הרשמה (הנמצא באתר), קורות חיים, גיליון ציונים.
על מנת שניתן יהיה להתקבל ללימודי מוסמך, נדרש בין היתר למצוא מנחה שיהיה מוכן להנחות אותך בעבודת המחקר. באתר הפקולטה לרפואה, ניתן למצוא (בלחיצה על שם המגמה) את שמות החוקרים ותחומי המחקר שלהם.
סגירת רישום לתכנית אביש פרנקל לשנה"ל תשפ"ה: 31.05.2024
סגירת הרישום למוסמך רגיל לשנה"ל תשפ"ה: 15.09.2024

רשימות החוקרים לפי המגמות

לאחר הרישום והעלאת הטפסים יהיה ניתן לבדוק את נתוניך ותשלח תשובה בהתאם.
הרישום לתואר דוקטור נעשה באמצעות הרשות לתלמידי מחקר

בעלי תפקידים

ראש החוג למדעים ביו-רפואיים: פרופ' איתמר סימון - ​itamar.simon1@mail.huji.ac.il
ראשי המגמות (נכון לשנה"ל תשפ"ג)

יצירת קשר

מזכירה לענייני הוראה ותלמידים:
גב' לורה ברנדל - 02-6757526, laurabr@savion.huji.ac.il
רכזת הוראה ותלמידים:
גב' ליאת אוחנה - 02-6758186, liato@savion.huji.ac.il
פקס: 02-6757529
מזכירות התלמידים ש​ל החוג למדעים ביו-רפואיים​ נמצאת בבניין הדיקנאט של הפקולטה לרפואה, קומה 2, חדרים 2206, 2208.
×