כניסה

תוכנית "פר​​חי מחקר" (PhD במסלול ישיר לדוקטורט)​

עיקרי התוכנית

תוכנית ייחודית, יוקרתית ומוגבלת משתתפים. תוכנית לדוקטורט במסלול הישיר אשר מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר ראשון במדעי החיים ובמדעי הרפואה/מדעים ביו-רפואי​ים. הקבלה למסלול תהא על פי ציונים (88 ומעלה בזמן הגשת המועמדות) וראיון אישי הכולל קריאת מאמר והצגת הצעת מחקר בנושא.

הגשת מועמדות 

הגשת המועמדות נעשית באופן מקוון דרך האתר grs.ekmd.huji.ac.il

שימו לב! ​נפתח סבב נוסף להגשת מועמדות לפרחי מחקר לשנה"ל תשפ"א

הגשת מועמדות​ לסבב הנוסף תתאפשר עד לתאריך 9/8/2020.

בעלי ציון ממוצע הנמוך מ-88 (אך קרוב אליו) מוזמנים גם להגיש מועמדות, בליווי מכתב הסבר מדוע המועמד מתאים בכל זאת למסלול.

סבב א' (הסתיים) - המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 17.05.2020. ראיונות יתקיימו בסוף אפריל-תחילת מאי. 
למסלול יתקבלו כ-7-8 סטודנטים. תלמידים למוסמך שיתקבלו לתוכנית זו, יתוגמלו במלגות הצטיינות בגובה של 340% לחודש.
תלמידים  לדוקטורט במסגרת התוכנית יתוגמלו במלגות הצטיינות בגובה של 200% ויהיו בעדיפות גבוהה לשיבוץ בהוראה במשרות תרגול חלקיות בהתאם לצרכי ההוראה. לצורך המעבר למסלול הישיר יידרשו הסטודנטים להשלים 25 נקודות זכות (במקום 28), ולעמוד בהצלחה בבחינת מעבר לדוקטורט.

מידע על מלגות

כל המלגות שניתנות מהפקולטה במסגרת התוכנית "פרחי מחקר" כפופות ל​תקנון המלגות של הפקולטה.

יצירת קשר​

גב' לורה ברנדל – מזכירה לענייני הורא​ה ותלמידים במזכירות החוג למדעים ביו-רפואיים laurabr@savion.huji.ac.il.
×