כניסה

לימודים לתו​​אר דוקטור PhD

עיקרי התוכנית

הלימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה P.hD בחוג למדעים ביו-רפואיים (602) מתקיימים במגמות הבאות:
ההרשמה ללימודי הדוקטורט מתבצעת ברשות לתלמידי מחקר במדעי​ם הניסויים בגבעת ​​רם על-פי התק​נון לתלמידי מחקר באוניברסיטה העברית.
החל משנת הלימודים תשפ"א (2020-2021), כל תלמיד דוקטוראט חדש יצטרך ללמוד בשנה ב' ללימודי הדוקטוראט את הקורס:
94683 - סדנא לכתיבה מדעית והצגת עבודות מדעיות בפני קהל לתלמיד PhD​.

​השלמה למחקר בפקולטה לרפואה

מועמד המבקש לכתוב עבודת דוקטור בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, ואין לו עבודת גמר לתואר מוסמך, יירשם בפקולטה כתלמיד השלמה למחקר. במהלך תוכנית ההשלמה יהא על התלמיד לכתוב עבודה המקבילה לעבודת-גמר למוסמך באוניברסיטה העברית, ולהשיג בה ציון 85 לפחות. על המועמד למצוא מנחה טרם הרשמתו. תוכנית עבודת הגמר תאושר ע"י יו"ר המגמה ויו"ר הועדה ללימודים מתקדמים. כמו כן, אם ימצאו יו"ר המגמה ויו"ר הועדה ללימודים מתקדמים, כי על התלמיד להשתתף בקורסים במהלך תוכנית ההשלמה, יקבל התלמיד רשימת קורסים מפורטת, ויהא עליו לסיים את הקורסים בציון ממוצע של 85 לפחות, ולא פחות מציון 80 בכל קורס. משך תוכנית לימודי ההשלמה למחקר לא יעלה על שנתיים. עם סיום החובות במסגרת הפקולטה לרפואה, תישקל מועמדות התלמיד ללימודי דוקטורט על ידי הרשות לתלמידי מחקר.
×