כניסה

לימודים לתו​​אר דוקטור PhD

עיקרי התוכנית

הלימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה P.hD בחוג למדעים ביו-רפואיים (602) מתקיימים במגמות הבאות:
ההרשמה ללימודי הדוקטורט מתבצעת ברשות לתלמידי מחקר במדעי​ם הניסויים בגבעת ​​רם על-פי התק​נון לתלמידי מחקר באוניברסיטה העברית.
החל משנת הלימודים תשפ"א (2020-2021), כל תלמיד דוקטוראט חדש יצטרך ללמוד בשנה ב' ללימודי הדוקטוראט את הקורס:
94683 - סדנא לכתיבה מדעית והצגת עבודות מדעיות בפני קהל לתלמיד PhD​.
×